Annons:
EUNyhet”Det viktigaste är att sociala frågor om människors villkor och arbetsmiljö kommer upp på dagordningen”, säger STs ordförande Britta Lejon, som deltog på EUs toppmöte i Göteborg där den sociala pelaren undertecknades.
KAROLINSKA INSTITUTETNyhetUniversitetskanslersämbetet ska undersöka om Karolinska institutet, KI, bryter mot regelverket genom att ha prövoperioder för blivande doktorander. Detta efter en granskning i tidningen Universitetsläraren.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket är skyldig landets kommuner ungefär 9,3 miljarder kronor i ersättningar för insatser för asylsökande. Myndigheten har släpat efter med betalningarna i flera år, uppger SVT.
sisNyhetMer än var tredje medarbetare på Statens institutionsstyrelse, SiS, saknar fast anställning, visar Publikts granskning. ST-medlemmen och behandlingsassistenten Dennis Lehtonen är en av dem.
statens servicecenterNyhetNär Statens servicecenter bildades köpte myndigheten konsulttjänster från företaget PwC. Men Konkurrensverket ansåg att upphandlingen var felaktig och ville ge böter på 750 000 kronor, men två domstolar sänkte beloppet till 350 000 kronor. Konkurrensverket överklagade till Högsta förvaltningsdomstolen, som nu har bestämt att fallet ska tas upp på nytt.
PostnordNyhetDet kommer att handlas julklappar på nätet som aldrig förr, åtminstone om Postnord får rätt i sina bedömningar. Nu tar det statliga företaget in omkring 2 800 extra anställda för att klara av att hantera julruschen.
IntegritetNyhetRegeringens särskilda utredare Petra Lundh föreslår en ny lag som ska medge att brottsbekämpande myndigheter bedriver hemlig dataavläsning. Lagen gör det möjligt att också avlyssna krypterad information.
Delegationen mot segregationNyhetInger Ashing blir chef för nya Delegationen mot segregation, som startar sin verksamhet 1 januari. Delegationen ska motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.
#metooNyhetUppemot 6 000 kvinnliga jurister har skrivit under uppropet #medvilkenrätt om sexuella trakasserier i juristbranschen. HR-chefer på Sveriges domstolar och Åklagarmyndigheten säger att de tar vittnesmålen på stort allvar.
MigrationsverketNyhetDrygt 1 200 jobb ska bort inom Migrationsverkets asylprövning. Nu är det klart hur neddragningen fördelas på regionerna, men vilka enheter som berörs är oklart, vilket skapat stor oro bland medarbetarna. ”Jag är mycket kritisk till att arbetsgivaren går ut med information utan att kunna ge svar på givna följdfrågor”, säger STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
ArbetsförmedlingenNyhetInspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, riktar allvarlig kritik mot Arbetsförmedlingen. Enligt IAF har Arbetsförmedlingen gjort fel bedömning om vad som är ett lämpligt arbete i åtta av tio granskade ärenden.
KronofogdenNyhetJustitieombudsmannen, JO, riktar återigen allvarlig kritik mot Kronofogdemyndigheten för att myndigheten misskött hanteringen av in- och utbetalningar.
OmlokaliseringNyhet”Vi har fått klarhet i vad som gäller vid omlokalisering av hela myndigheter, men det kommer att påverka statens attraktionskraft som arbetsgivare i negativ bemärkelse”, säger STs förbundsjurist Veera Littmarck, om Arbetsdomstolens dom. ST förlorade målet.
OmlokaliseringNyhetStatligt anställda är skyldiga att arbeta på annan ort än där de anställts, fastslår Arbetsdomstolen i en dom i dag, onsdag. Det innebär att ST och Jusek förlorade målet och att arbetstagare måste säga upp sig själva om de inte vill följa med vid omlokalisering.
PensionNyhetSkillnaderna mellan mäns och kvinnors premiepensioner beror nästan uteslutande på skillnaden i lön under tiden i arbetslivet. Det konstaterar Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, efter en granskning.
#metooNyhet”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver 4 445 kvinnor inom juridiken i ett upprop som publicerats i Svenska Dagbladet. Uppropet innehåller många vittnesmål om sexuella övergrepp.
FörsäkringskassanNyhetI dag lämnade barn- och äldreminister Åsa Regnér besked om att regeringen vill förtydliga lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade så att tidigare ordning återställs för bedömning av assistansersättning.
NORGENyhetFrån och med nästa år får norska statsanställda flextid mellan klockan 06.00 och 21.00. ”Staten ska vara en modern och attraktiv arbetsgivare. Då måste vi ha ett avtal som är anpassat till dagens samhälle”, säger kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner, Høyre, till NRK.
FörsäkringskassanNyhetRätten till barnbidrag bör ses över om barnet inte vistas i Sverige. Det menar två medarbetare vid Försäkringskassan i en intern rapport, uppger Ekot.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården bygger nytt häkte för 123 miljoner kronor i Östersund, uppger lokalradion i Jämtland. Det nya huset byggs i anslutning till Trygghetens hus, där bland andra Polisen håller till.
TrafikverketNyhetSurfplattor, golfutrustning, nycklar till fjällstugor och kuvert med tiotusentals kronor för ett kontrakt. Tjänstemän på Trafikverket ska i flera fall tagit emot mutor från olika vägmålarföretag, enligt TV4s Kalla Fakta.
JämställdhetNyhetKön osynliggörs i mål, strategier, budgetar och andra styrande dokument i offentlig verksamhet, hävdar åtta jämställdhetsdebattörer. Det innebär att grupper av kvinnor och män som drabbas av förtryck och diskriminering inte syns.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill se en effektivare handläggning av stora brottmål. Därför får den sittande utredningen om processrätt ett utvidgat uppdrag att se över hur hanteringen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras.
HÖGSKOLANNyhetEn professor vid Blekinge tekniska högskola har fällts i Statens ansvarsnämnd för ett försök att skänka högskolans pengar till välgörenhet genom en bluffaktura. Ansvarsnämnden anmäler händelsen till åtal, trots att en tidigare polisutredning lagts ned.
försäkringskassanNyhetHandläggare på Försäkringskassan ifrågasätter myndighetens tolkning av den uppmärksammade assistansdomen i Högsta Förvaltningsdomstolen. Enligt myndigheten innebär domen att ersättningen minskar för flera tusen personer. Även en av domarna menar att Försäkringskassans tolkning är för bred.
öppenhetNyhetAtt utrikesdepartementet återigen fått JO-kritik för att inte ha levt upp till offentlighetsprincipens krav är frustrerande, anser justitieombudsman Cecilia Renfors. ”Det är särskilt allvarligt att Regeringskansliet inte klarar av att följa lagar som man själv svarar för att bereda”, säger hon till Publikt.
PostenNyhetRegeringen lägger fram förslag om ändringar i postlagen till riksdagen. Syftet är att anpassa lagstiftningen till digitaliseringen och se till att posttjänster hålls tillgängliga i hela landet.
FackligtNyhetJusek stämmer Sveriges Veterinärförbund för att ha avskedat sin förbundsjurist utan grund och sedan spridit känsliga uppgifter om honom på internet, rapporterar Arbetet. Det innebär att två Sacoförbund kommer att mötas i rätten.
LÄNSSTYRELSERNANyhetSven-Erik Österberg har utsetts till ny landshövding i Stockholms län från 1 februari 2018. Han har tidigare varit biträdande finansminister i den socialdemokratiska regeringen och är i dag landshövding i Norrbottens län.
KorruptionNyhetMånga myndigheter tar inte tillräckligt ansvar för att förebygga korruption, skriver Statskontoret i en ny skrift om hur man i staten kan bygga en kultur mot korruption.
SocialförsäkringNyhetRiksdagens socialutskott kallar till sig Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler sedan det visat sig att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tolkas på skilda sätt av myndigheten och åtminstone ett av domstolens justitieråd.
TurkietNyhetStatsanställda i Turkiet måste bland annat uppge vilka tidningar de läser och vilka föreningar de är med i. Dessutom måste de lämna ut sina egna och alla familjemedlemmars lösenord till sociala medier. Den som vägrar riskerar fängelse, skriver Arbetet Global.
JÄMSTÄLLDHETNyhetPolisen har de senaste tre åren fått in 24 anmälningar om sexuella trakasserier på myndigheten, enligt en granskning i Dagens Nyheter. Kriminalvården har haft 15 fall, medan Skatteverket och Trafikverket inte haft ett enda. Men de senare borde oroa sig, enligt forskaren Anneli Häyrén.
PostNordNyhetEn postbil från PostNord kapades under onsdagsförmiddagen i Göteborg. Två maskerade män med pistolliknande föremål tvingade ut föraren innan de körde iväg med bilen.
RättsväsendetNyhetDet är svårt att rekrytera kvalificerade jurister till ordinarie domarjobb. Det konstaterar den särskilda utredaren Gudrun Antemar i ett betänkande som överlämnas till regeringen i dag.
#metooNyhetI kölvattnet av #metoo bjuder regeringen in de centrala parterna till ett möte för att diskutera hur sexuella trakasserier i arbetslivet kan motverkas, rapporterar Arbetarskydd.
TrafikverketNyhetDe växande köerna för körkortsprov hos Trafikverket har lett till en svart marknad för uppkörningstider, uppger tidningen TTELA. Den som är beredd att betala för sig kan tränga sig förbi kön.
ArbetsmiljöNyhetArbetsmiljöverket vill förenkla arbetsmiljöreglerna, utan att kraven sänks. Myndigheten vill att 72 olika föreskriftshäften ska bli 17. Förändringarna ska göra reglerna enklare och mer pedagogiska.
FACKETNyhetSacoförbundet Sveriges veterinärförbund är i kris, rapporterar Arbetet. Styrelsen har meddelat sin avgång och facket kan inte fullfölja förhandlingar.
SkolverketNyhetDet går trögt för regeringens strategi för unga som varken arbetar eller studerar, konstaterar Statskontoret efter en granskning. Framför allt är det Skolverket som bromsar, uppger Ekot.
SekretessNyhetJustitiekanslern, JK, misstänker att polisen begått brott mot tystnadsplikten, sedan en sekretessbelagd handling lämnats ut, skriver Journalisten. JK inleder därför en förundersökning.
IRFNyhetI en ny rapport från Statskontoret riktas kritik mot att föreståndaren för Institutet för rymdfysik, IRF, har flera roller. Enligt utredarna undergräver det personalens förtroende. "Till viss del håller vi med om den kritiken", säger Stefan Karlsson, ordförande för ST på IRF. 
KorruptionNyhetRegeringen borde snarast ta initiativ till en nationell antikorruptionsplan för att komma till rätta med korruption och oegentligheter i offentlig sektor och mutor inom näringslivet, anser Transparency International.
IT-säkerhetNyhetFlera myndigheter har drabbats av utpressningsvirus som låst deras datorer. Myndigheten för press, radio och tv valde att betala utpressarna.
SocialförsäkringNyhetAllt fler unga får aktivitetsersättning, konstaterar Försäkringskassan. Många av dem har tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer att fortsätta få det efter att de fyllt 30 år, konstaterar myndigheten.
StatsförvaltningNyhetDet är myndighetsledningens ansvar att utveckla en god förvaltningskultur som bygger på professionella värderingar och den statliga värdegrunden. Det är huvudbudskapet i en studie från Statskontoret.
SkatteverketNyhetRiksrevisionen påtalar brister i Skatteverkets arbete för att upprätthålla kvaliteten i folkbokföringen. Det ökar bland annat risken för olika typer av välfärdsbrott, enligt Riksrevisionens rapport.
SkolverketNyhetPå grund av en överbelastningsattack mot Skolverkets webbplatser tvingas myndigheten att skjuta på sista ansökningsdag för ett antal statsbidrag.
ArbetsmarknadNyhetArbetslösheten i landet är ojämnt fördelad. I vissa kommuner finns fler lediga jobb än arbetslösa. I andra finns knappt några jobb alls att söka. Därför anser Arbetsförmedlingen att fler borde flytta för att få jobb.
MSBNyhetRegeringen har gett Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, i uppdrag att samordna insatser för att skapa ökad trygghet i det offentliga rummet. Uppdraget ska redovisas senast 31 maj.
SjukförsäkringNyhetEn av fyra långtidssjukskrivna tjänstemän önskar att de hade haft möjligheten att studera under sjukskrivningstiden, konstaterar TCO i en ny rapport. Mest positiva är yngre, högutbildade kvinnor sjukskrivna på grund av psykisk ohälsa.
JämställdhetNyhetRegeringen har gett Inspektionen för socialförsäkringen, ISF, i uppdrag att studera vad som gör att kvinnor oftare än män lämnar arbetsmarknaden genom att ta ut sin pension i förtid.
ArbetsmiljöNyhetBrister i arbetsmiljön kostar varje år 164 miljarder kronor eller fyra procent av Sveriges bruttonationalprodukt, BNP. Det framgår av en internationell forskningssammanställning.
polisenNyhetEn gruppchef på Polisen i Skåne anklagas för trakasserier och kränkningar av ett flertal anställda. Chefen ska också ha förbjudit anställda att gå till facket. ”Vi vill att gruppchefen ska omplaceras till en icke arbetsledande position”, säger STs sektionsordförande Lise-Lotte Lindberg.
MigrationsverketNyhetST har länge efterfrågat en plan för den stora omställning som Migrationsverket står inför. Därför välkomnar STs avdelningsordförande Sanna Norblad regeringens utnämning av en överdirektör på Migrationsverket. ”Vi ser behovet av en kraftfullare ledning”, säger hon.
HögskolanNyhetStipendiefinansierade doktorander ska få en bättre försäkring vid sjukdom eller föräldraledighet och tydligare villkor. Regeringen har beslutat om förändringar i högskoleförordningen för att öka tryggheten för doktorander med stipendier.
IT-säkerhetNyhetSäkerhetspolisen, Säpo, har fått regeringens uppdrag att redovisa en samlad bild av vilka generella brister som finns i säkerhetsskyddet hos de myndigheter som hanterar känslig information.
JÄMSTÄLLDHETNyhetRegeringen har utsett Lena Ag, generalsekreterare för organisationen Kvinna till kvinna, till generaldirektör för Jämställdhetsmyndigheten som startar vid årsskiftet. Ansvariga ministern Åsa Regnér sade att den viktigaste uppgiften är att ”nå resultat”, och hänvisade till vittnesmålen under hashtaggen #metoo.
UpphandlingNyhetRiksrevisionen ska granska de statliga myndigheternas inköp av konsulttjänster. Syftet är att se om statens inköp av konsulttjänster präglas av god hushållning och effektivt resursutnyttjande.
RättsväsendetNyhetRegeringen ger ett antal myndigheter i uppdrag att starta försöksverksamhet med ett snabbförfarande i brottmål. Målet är att halvera lagföringstiden för vissa typer av brott.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen ska flytta in i nya lokaler i Solna under 2019. Budgeten för flytten var 150 miljoner kronor, men redan nu står det klart att kalkylerna spricker, enligt SVT.
StatsförvaltningNyhetI ett remissvar ställer sig Ekonomistyrningsverket, ESV, bakom förslagen att öka samordningen av statens utbetalningsfunktioner. Syftet är att minska fel och fusk.
ARBETSFÖRMEDLINGENNyhetUnder fyra månader, från juni till september, har det omdiskuterade konsultföretaget Gaia fakturerat Arbetsförmedlingen 9,4 miljoner kronor, enligt en granskning som Publikt gjort. Nyligen fick ST skadestånd för att myndigheten inte förhandlat om det senaste konsultuppdraget.