Annons:

Arbetsmarknad

Ämne:Arbetsmarknad
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmarknad. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmarknad genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen tillhör statsbudgetens vinnare med 370 miljoner kronor extra i anslag. Men kraven på myndigheten är höga och det är svårt att nyrekrytera i den takt som krävs, enligt STs vice ordförande Lars-Erik Backström.
ArbetsmarknadNyhetHåkan Hägerklint började praktisera på Centrala studiestödsnämnden, CSN, i april förra året. Nu har han fått en utvecklingsanställning fram till årsskiftet. »Jag trivs jättebra och skulle gärna vilja fortsätta här efter det«, säger han.
ArbetsförmedlingenNyhetDatainspektionen, DI, har inlett en särskild granskning av ett forskningsprojekt som bedrivs inom Arbetsförmedlingen. Enligt DI kan metoden strida mot gällande lagstiftning.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har konstaterat brister hos många av de externa aktörer som ska arbeta med stöd och matchning av arbetslösa. Nu hotas flera av dem av uppsagda avtal.
ArbetsmarknadNyhetAntalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskar svagt. Totalt var 361 000 personer inskrivna i slutet av juli. Det är 3 000 färre än för ett år sedan. Minskningen är tydligast bland ungdomar.
ArbetsförmedlingenNyhetEffektiviteten inom Arbetsförmedlingen är relativt stor, men det finns potential för att öka den. Den slutsatsen dras i en studie som Arbetsförmedlingen gjort, där 164 arbetsförmedlingskontor jämförs.
ArbetsmarknadNyhetDen ekonomiska samarbetsorganisationen OECD pekar i en rapport ut flera systemfel på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat anser OECD att Arbetsförmedlingen är alltför centralstyrd.
ArbetsförmedlingenNyhet448 personer deltog i Kulturarvslyftet, en arbetsmarknadssatsning åren 2012-2014. Det är långt färre än regeringens uppsatta mål om 4 400 platser.
ArbetsmarknadNyhetAnställda på samma arbetsplats har större likheter med varandra än för tjugo år sedan. Samtidigt har skillnaderna mellan anställda i olika företag ökat, enligt en rapport från IFAU.
SkogsstyrelsenNyhetSkogsstyrelsen ställde ut löften om nystartsjobb som inte infriades. Besvikna arbetslösa anmälde Skogsstyrelsen till Justitieombudsmannen, JO, som nu kritiserar myndigheten för otydlig information.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, går emot regeringen och avråder från förändringar av ROT- och RUT-tjänster. En sänkt reduktion leder sannolikt till svartjobb, tror ESV.
ArbetsmarknadNyhetInförandet av en sjuklön som betalas av arbetsgivaren har inte påverkat sjukskrivningarnas längd. Den slutsatsen dras i en rapport från Inspektionen för socialförsäkringen, ISF.
EkonomiNyhetEtt längre arbetsliv och förbättrad hälsa är förutsättningar för en uthållig ekonomi. Det kommer Konjunkturinstitutet, KI, fram till i en rapport om hållbarheten i de offentliga finanserna.
ArbetsmarknadNyhetEn storstrejk kommer att bryta ut på de tyska järnvägarna i morgon, tisdag, då lokförare i fackförbundet GDL inleder en fem dagar lång strejk mot arbetsgivaren Deutsche Bahn.
RekryteringNyhetNu går Arbetsgivarverket ut brett och annonserar efter en ny generaldirektör, som ska efterträda Ulf Bengtsson när han tillträder som ny riksrevisor 1 augusti.
Prenumerera på