Annons:

Arbetsmarknad

Ämne:Arbetsmarknad
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmarknad. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmarknad genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsmarknadNyhetAv utlovade 32 000 trainee-jobb för unga arbetslösa har det hittills bara registrerats ett enda, avslöjar SVT. Men ansvariga ministern Ylva Johansson, S, tycker inte det är konstigt att det dröjer.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen slår larm om att kostnaderna kommer att öka kraftigt de närmaste åren. Den stora flyktingströmmen kommer att leda till ökade utgifter för etableringsuppdraget.
ArbetsmarknadNyhetSkogsstyrelsen och Arbetsförmedlingen har skrivit en överenskommelse för att ge fler som står långt från arbetsmarknaden möjlighet till jobb. Målet är att säkra kompetensförsörjningen i skogsnäringen.
VisstidsanställningarNyhetRegeringens lagförslag som ska förhindra missbruk av visstidsanställningar går nu på remiss till lagrådet. Syftet med lagen är att förbättra situationen för visstidsanställda.
ArbetsförmedlingenNyhetVid årsskiftet ska det finnas 14 olika snabbspår för nyanlända in på arbetsmarknaden. Det är Arbetsförmedlingens plan. I november ska det första akademikerspåret presenteras.
ArbetsmarknadNyhetKlyftan på arbetsmarknaden mellan inrikes och utrikes födda växer. Minskningen av arbetslösheten har planat ut. Medan arbetslösheten bland utrikes födda fortsätter öka, minskar den bland inrikes födda.
ArbetsförmedlingenNyhetSå sent som i mars sade arbetsmarknadsminister Ylva Johansson, S, att hon inte tänkte återuppta den avbrutna utredningen om Arbetsförmedlingen. Nu backar hon och aviserar att regeringen tänker göra en bred översyn av Arbetsförmedlingen.
StatsbudgetenNyhetArbetsförmedlingen tillhör statsbudgetens vinnare med 370 miljoner kronor extra i anslag. Men kraven på myndigheten är höga och det är svårt att nyrekrytera i den takt som krävs, enligt STs vice ordförande Lars-Erik Backström.
ArbetsmarknadNyhetHåkan Hägerklint började praktisera på Centrala studiestödsnämnden, CSN, i april förra året. Nu har han fått en utvecklingsanställning fram till årsskiftet. »Jag trivs jättebra och skulle gärna vilja fortsätta här efter det«, säger han.
ArbetsförmedlingenNyhetDatainspektionen, DI, har inlett en särskild granskning av ett forskningsprojekt som bedrivs inom Arbetsförmedlingen. Enligt DI kan metoden strida mot gällande lagstiftning.
ArbetsförmedlingenNyhetArbetsförmedlingen har konstaterat brister hos många av de externa aktörer som ska arbeta med stöd och matchning av arbetslösa. Nu hotas flera av dem av uppsagda avtal.
ArbetsmarknadNyhetAntalet inskrivna arbetslösa vid Arbetsförmedlingen minskar svagt. Totalt var 361 000 personer inskrivna i slutet av juli. Det är 3 000 färre än för ett år sedan. Minskningen är tydligast bland ungdomar.
ArbetsförmedlingenNyhetEffektiviteten inom Arbetsförmedlingen är relativt stor, men det finns potential för att öka den. Den slutsatsen dras i en studie som Arbetsförmedlingen gjort, där 164 arbetsförmedlingskontor jämförs.
ArbetsmarknadNyhetDen ekonomiska samarbetsorganisationen OECD pekar i en rapport ut flera systemfel på den svenska arbetsmarknaden. Bland annat anser OECD att Arbetsförmedlingen är alltför centralstyrd.
ArbetsförmedlingenNyhet448 personer deltog i Kulturarvslyftet, en arbetsmarknadssatsning åren 2012-2014. Det är långt färre än regeringens uppsatta mål om 4 400 platser.
Prenumerera på