Annons:

Arbetsmiljö

Ämne:Arbetsmiljö
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmiljö. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmiljö genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsmiljöNyhetSex av tio arbetsplatser som Arbetsmiljöverket inspekterat har dåliga rutiner för att lära sig av tillbud. Det framgår av en rapport från 2 200 arbetsplatser som myndigheten har gjort.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket krymper sin regionala organisation. Det kan få till följd att administrativ personal som inte kan flytta eller pendla tvingas sluta.
ArbetsmiljöNyhetEn orsak till att kvinnor oftare får belastningsskador än män är att deras arbetsuppgifter ofta är mer repetitiva. En annan att arbetsutrustningen är dimensionerad för män. Det visar en studie som Arbetsmiljöverket beställt.
DiskrimineringNyhetVar fjärde kvinna har varit utsatt för sexuella trakasserier, antingen i sitt nuvarande jobb eller tidigare. Det skriver tidningen Kollega efter att ha gjort en undersökning bland drygt tusen medlemmar i Unionen.
MigrationsverketNyhetI september ökade antalet asylsökande till Sverige explosionsartat. »Det är stressigt. Så här känns det i kroppen«, säger Magid Hamidi på Migrationsverkets ansökningsenhet i Solna. Han håller ut armarna och skakar på händerna. Nu vill arbetsgivaren införa skiftarbete.
ArbetsmiljöNyhetUnga nyanställda får inte den introduktion och den handledning de behöver när de börjar jobba. Det visar en inspektion av ungas arbetsmiljö som Arbetsmiljöverket genomfört.
SpårtrafikNyhetAntalet olyckor och tillbud vid underhåll av järnvägsspår har ökat sedan 2007. Tät trafik som inte stängs av ligger bakom åtminstone ett dödsfall, visar en granskning som gjorts av Sveriges Radios program Kaliber.
KRONOFOGDENNyhetArbetssituationen på Kronofogdens avdelningar för registrering är pressad. ”Jag har arbetat på den här avdelningen sedan 2003 och har aldrig varit med om något liknande.” säger arbetsplatsombudet Gun-Brith Larsson.
ArbetsmiljöNyhetDen som har en tidsbegränsad anställning löper större risk att drabbas av psykiska besvär och andra former av ohälsa. Det visar en studie från Umeå universitet.
StatsbudgetenNyhetRegeringen vill rikta om bidraget till företagshälsovården så att det i stället går till arbetsgivare som tar sitt rehabiliteringsansvar. Samtidigt krymper regeringen bidraget trots ökande antal sjukfall.
OmlokaliseringNyhetOm alla statliga myndigheter i Stockholm flyttade ut sina kontor från innerstaden till förorten skulle staten spara 700 miljoner kronor per år. Det har utredaren Ann-Christin Nykvist kommit fram till.
ArbetsmiljöverketNyhetArbetsmiljöverket föreslår högre straffavgifter än i dag för företag som försätter anställda i livsfara. Beloppet ska anpassas efter företagets storlek och större företag ska tvingas betala mer.
KRONOFOGDEN. NyhetPersonalbrist har gjort situationen pressad på Kronofogdens avdelningar där handlingar registreras. ”Det är först när det är kris som man tar problemen på allvar”, säger Arne Lundgren, ordförande för ST inom Kronofogden.
ArbetsmiljöNyhetTydliga mål och förväntningar - i en tydlig organisation - är avgörande för att du ska må bra på jobbet. Det visar en avhandling i arbetslivsforskning vid Linköpings universitet.
KriminalvårdenNyhetKriminalvårdens internrevision slår larm om bristande ledarskap och en »bestraffningskultur« i organisationen. Generaldirektör Nils Öberg kan tänka sig tidsbegränsade chefsförordnanden för att förbättra ledarskapet.
Prenumerera på