Annons:

Arbetsmiljö

Ämne:Arbetsmiljö
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmiljö. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmiljö genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har överklagat Datainspektionens, DIs, beslut om att anställda inte ska behöva arbeta med påslagen webbkamera vid telefonmöten. Tills vidare fortsätter Försäkringskassan att använda kamerorna. STs uppfattning är att det ska vara frivilligt.
YttrandefrihetNyhetArbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden ska få ett särskilt skydd och rätt till skadestånd vid repressalier från arbetsgivaren. Det föreslås i en lag som regeringen remitterat till lagrådet.
RättsväsendetNyhetUnder förra året inträffade rekordmånga incidenter med hot och våld vid de svenska domstolarna, uppger SVT. Under året rapporterades mer än ett tillbud per dag, totalt 373 incidenter.
LedarskapNyhetSvenska chefer trivs bra med sina jobb, men har svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. Det visar en undersökning som forskaren Christin Mellner har gjort.
ArbetsmiljöNyhetIntresset för virtuella team – där arbetsgruppen kommuni­cerar digitalt – har ökat inom offentlig sektor. En studie visar att teamcheferna ofta upplever stress. Per Bolin, teamchef vid Kronofogden, tycker att arbetssättet är utmanande.
MigrationsverketNyhetPersonalen vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Halmstad har slagit larm om att arbetsmiljön är ohållbar, skriver Hallandsposten. Myndigheten ska nu genomföra en psykosocial utredning av arbetsplatsen.
ArbetsmarknadNyhetDe planerade neddragningarna inom Myndigheten för yrkeshögskolan, MYH, kan komma att bli mindre än tidigare aviserat. Det framgår av ett brev från myndighetens ledning till personalen.
ArbetsmiljöNyhetFrån 31 mars gäller nya regler om organisatorisk och social arbetsmiljö. I dagarna går Arbetsmiljöverket ut med information om de nya bestämmelserna till alla arbetsgivare.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket måste ta itu med arbetsmiljöproblemen vid ansökningsenheten. Arbetsmiljöverket ställer en rad krav på myndigheten efter en inspektion. Det finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön.
ArbetsmiljöNyhetÖkningen av antalet ensamkommande flyktingbarn visar på behovet av att ge privatanställda samma meddelarfrihet som offentliganställda inom vården. Det skriver Eva Nordmark, TCO, och Veronica Magnusson, Vision.
ITNyhetIlla genomtänkta IT-system har utvecklats till ett omfattande arbetsmiljöproblem. Det framgår av en forskarrapport som tagits fram av Arbetsmiljöverket.
HälsaNyhetMän som arbetar skift löper 60 procent högre risk att avlida efter en hjärtinfarkt jämfört med dem som arbetar dagtid. Det visar en ny avhandling vid Mittuniversitetet.
STNyhetAnställda har för lite inflytande över beslut om IT-utrustning, anser de ST-medlemmar som svarat på en enkät om digitalisering. Arbetet har blivit lättare att utföra, men fyra av tio upplever stress till följd av den ökade digitaliseringen.
FörsäkringskassanNyhetInförandet av teamarbete i Försäkringskassan har inneburit ökad frihet och flexibilitet, men också mer detaljstyrning. Det visar en studie från ISF, Inspektionen för socialförsäkringen.
KriminalvårdenNyhetPå några år har antalet incidenter av hot och våld mer än fördubblats vid kriminalvårdsanstalten Hall utanför Södertälje. De flesta händelser har samband med psykisk problematik, uppger SVT.
Prenumerera på