Annons:

Arbetsmiljö

Ämne:Arbetsmiljö
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmiljö. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmiljö genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
KriminalvårdNyhetFörra veckan stängde Kriminalvårdens ledning anstalten i Kalmar på grund av att brandskyddet och utrymningsvägarna behövde åtgärdas. Nu framkommer att anstalten också har haft problem med dörrarna, rapporterar Sveriges Radio P4 Kalmar.
ArbetsmiljöNyhetEU satsar på hållbar arbetsmiljö för att fler ska orka arbeta längre. Också Europafacket står bakom den nya EU-kampanj som dragits igång. Arbetsmiljöverket är ansvarigt i Sverige.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården tvingas stänga anstalten i Kalmar med 57 platser. Skälet är att brandskyddet behöver åtgärdas. Hur lång tid åtgärderna kommer att ta är inte klart.
ArbetsmiljöNyhetAtt arbeta efter effektiviseringsmetoden lean har inte bara positiva effekter, det kan också leda till arbetsmiljöproblem som ökad arbetstakt, minskad möjlighet till variation och mindre självbestämmande, enligt en rapport från Arbetsmiljöverket.
HögskolanFördjupningMed jämna mellanrum drar en debatt i gång om att högskole­studerande blivit lata och krävande. Men det är inte dåliga studenter som är det stora arbetsmiljöproblemet, säger de medarbetare på Malmö högskola och Lunds universitet som Publikt talar med.
SocialförsäkringarNyhetRegeringen föreslår ökat ekonomiskt ansvar för arbetsgivarna under en anställds rehabilitering. I gengäld ska arbetsgivaravgifterna sänkas för alla. TCO vill gärna se branschanpassade lösningar i kollektivavtal.
ArbetsmiljöNyhetRisken att bli sjuk av jobbet är i hög grad kopplad till organisatoriska faktorer och psykosocial arbetsmiljö. Det framgår av en forskningssammanställning som presenteras av Arbetsmiljöverket.
ArbetsmiljöNyhetOrganisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdomar. I dag, 31 mars, börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla.
StatsförvaltningNyhetDet är en fortsatt hög ökningstakt på sjukfrånvaron i staten. De allra yngsta kvinnornas långtidssjukfrånvaro har fördubblats sedan 2007. Det visar Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik för 2015.
PensionsmyndighetenNyhetEnskilda medarbetare vid Pensionsmyndigheten har blivit attackerade i kommentarer på myndighetens Facebooksida. Pensionsmyndigheten kopplar händelserna till en kampanj från privata förvaltningsbolag som försöker få enskilda att flytta sitt pensionskapital till deras fonder.
PensionerNyhetPensionsmyndigheten hotas av kaos sedan oseriösa bolag beställt en kvarts miljon ändringsblanketter på webben, skriver Svenska Dagbladet. Men ST-ordföranden vid myndigheten är inte orolig över att det ska växa till ett arbetsmiljöproblem.
DomstolarNyhetMigrationsdomstolarna behöver nyanställa 100 nya domare och 300 övriga jurister för att klara asylmålen. Det framgår av Domstolsverkets budgetunderlag till regeringen.
RiksarkivetNyhetUnder den pågående ombyggnaden av Riksarkivets lokaler i Marieberg har asbest hittats i ventilationssystemet. Lokalerna har därför stängts helt för personalen tills vidare.
Migrationsverket. NyhetNärmare en tredjedel av Migrationsverkets anställda säger sig sakna förtroende för myndighetens högsta ledning. Bristen på förtroende har fler orsaker än den pressade arbetssituationen, bedömer STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen tillsätter två nya utredningar på arbetsmiljöområdet. Den ena ska föreslå omfattning och placering av ett nationellt kunskapscentrum. Den andra ska se över om arbetsmiljöreglerna behöver ändras utifrån regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
Prenumerera på