Annons:

Arbetsmiljö

Ämne:Arbetsmiljö
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Arbetsmiljö. Du kan även följa vad Publikt skriver om Arbetsmiljö genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsmiljöNyhetOrganisatoriska eller sociala faktorer är den näst vanligaste orsaken till arbetssjukdomar. I dag, 31 mars, börjar Arbetsmiljöverkets nya föreskrifter om organisatorisk och social arbetsmiljö att gälla.
StatsförvaltningNyhetDet är en fortsatt hög ökningstakt på sjukfrånvaron i staten. De allra yngsta kvinnornas långtidssjukfrånvaro har fördubblats sedan 2007. Det visar Arbetsgivarverkets tidsanvändningsstatistik för 2015.
PensionsmyndighetenNyhetEnskilda medarbetare vid Pensionsmyndigheten har blivit attackerade i kommentarer på myndighetens Facebooksida. Pensionsmyndigheten kopplar händelserna till en kampanj från privata förvaltningsbolag som försöker få enskilda att flytta sitt pensionskapital till deras fonder.
PensionerNyhetPensionsmyndigheten hotas av kaos sedan oseriösa bolag beställt en kvarts miljon ändringsblanketter på webben, skriver Svenska Dagbladet. Men ST-ordföranden vid myndigheten är inte orolig över att det ska växa till ett arbetsmiljöproblem.
DomstolarNyhetMigrationsdomstolarna behöver nyanställa 100 nya domare och 300 övriga jurister för att klara asylmålen. Det framgår av Domstolsverkets budgetunderlag till regeringen.
RiksarkivetNyhetUnder den pågående ombyggnaden av Riksarkivets lokaler i Marieberg har asbest hittats i ventilationssystemet. Lokalerna har därför stängts helt för personalen tills vidare.
Migrationsverket. NyhetNärmare en tredjedel av Migrationsverkets anställda säger sig sakna förtroende för myndighetens högsta ledning. Bristen på förtroende har fler orsaker än den pressade arbetssituationen, bedömer STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
ArbetsmiljöNyhetRegeringen tillsätter två nya utredningar på arbetsmiljöområdet. Den ena ska föreslå omfattning och placering av ett nationellt kunskapscentrum. Den andra ska se över om arbetsmiljöreglerna behöver ändras utifrån regeringens nya arbetsmiljöstrategi.
ArbetsmiljöNyhetEn nollvision för dödsfall på jobbet, förebyggande av arbetsrelaterad ohälsa och en satsning mot stressrelaterade sjukdomar bland kvinnor. Det är tre huvudlinjer i en ny arbetsmiljöstrategi från regeringen och arbetsmarknadens parter.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har överklagat Datainspektionens, DIs, beslut om att anställda inte ska behöva arbeta med påslagen webbkamera vid telefonmöten. Tills vidare fortsätter Försäkringskassan att använda kamerorna. STs uppfattning är att det ska vara frivilligt.
YttrandefrihetNyhetArbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden ska få ett särskilt skydd och rätt till skadestånd vid repressalier från arbetsgivaren. Det föreslås i en lag som regeringen remitterat till lagrådet.
RättsväsendetNyhetUnder förra året inträffade rekordmånga incidenter med hot och våld vid de svenska domstolarna, uppger SVT. Under året rapporterades mer än ett tillbud per dag, totalt 373 incidenter.
LedarskapNyhetSvenska chefer trivs bra med sina jobb, men har svårt att sätta gränser mellan arbete och fritid. Det visar en undersökning som forskaren Christin Mellner har gjort.
ArbetsmiljöNyhetIntresset för virtuella team – där arbetsgruppen kommuni­cerar digitalt – har ökat inom offentlig sektor. En studie visar att teamcheferna ofta upplever stress. Per Bolin, teamchef vid Kronofogden, tycker att arbetssättet är utmanande.
MigrationsverketNyhetPersonalen vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Halmstad har slagit larm om att arbetsmiljön är ohållbar, skriver Hallandsposten. Myndigheten ska nu genomföra en psykosocial utredning av arbetsplatsen.
Prenumerera på