Annons:

E-förvaltning

Ämne:E-förvaltning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om E-förvaltning. Du kan även följa vad Publikt skriver om E-förvaltning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
E-förvaltningNyhetRegeringen har gett klartecken för Statens servicecenter att påbörja upphandlingen av ett myndighetsgemensamt e-arkiv. Sju myndigheter finns med från starten.
E-tjänsterNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, får en tydligare ledarroll i utvecklingen av e-förvaltning inom staten. Regeringen har beslutat att uppdra till ESV att samordna och stötta myndigheternas digitalisering.
WebbNyhetFörsäkringskassans intranät Fia vann sin klass när Web service award utsåg årets bästa sajter. Swedavia blev segrare i klassen bästa app med Swedish airports.
E-förvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, har fått regeringens uppdrag att utreda vilka konsekvenser det skulle få om staten helt går över till att uteslutande använda elektroniska fakturor inom offentlig sektor.
E-LEGITIMATIONSNÄMNDENNyhetStatliga E-legitimationsnämnden rekryterade maken till nämndens kanslichef Eva Ekenberg för ett tidsbegränsat uppdrag. Kanslichefen attesterade makens reseräkningar och övertidsersättning, skriver Dagens Nyheter. Klart olämpligt, anser justitiedepartementet.
ITNyhetKommuner, landsting och myndigheter har olika IT-system och brist på samverkan kostar tid och pengar. Dessutom glöms ofta miljön bort. Det hävdar forskaren Hannu Larsson i en avhandling.
FörsäkringskassanNyhetFörsäkringskassan ser en snabb ökning av sina e-tjänster riktade till allmänheten. Mer än 600 000 personer har avsagt sig pappersutskick, och appen Mina sidor har laddats ned mer än 800 000 gånger.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har gett Statens servicecenter i uppdrag att tillsammans med Riksarkivet utveckla en myndighetsgemensam tjänst för e-arkiv. Fullt utbyggd kan tjänsten spara en miljard kronor.
FörvaltningNyhetNästan alla tillfrågade företagare, 97 procent, svarade "ja" på frågan om de får ett bra bemötande av Skatteverkets anställda. Det framgår av myndighetens brukarenkät 2013.
FörvaltningNyhetEffektivisering av statliga verksamheter kommer att vara huvudfokus för Statskontorets förvaltningspolitiska arbete under de närmaste åren. Det framgår av en rapport till regeringen.
UpphandlingNyhetDet ska bli lättare för små och medelstora företag att vara med och konkurrera i offentliga upphandlingar. Det är ett syfte med EUs nya direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antagits av EUs ministerråd.
E-DELEGATIONENNyhetRegeringen räknar hem vinster av e-förvaltning för tidigt, varnar E-delegationen i ett brev till regeringen. När anslagen dras ned minskar intresset för nya satsningar, enligt skrivelsen.
E-förvaltningNyhetStatskontoret riktar hård kritik mot hur olika offentliga aktörer hanterar övergången till en digital planprocess. Staten måste ta initiativ till samordning och enhetlighet, anser myndigheten.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, är inte särskilt imponerat över e-delegationens förslag till hur framtidens e-förvaltning ska organiseras. I ett remissvar anser ESV att det behövs mer underlag.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, föreslår en gemensam modell för myndigheters e-förvaltning. I en rapport till regeringen förordar ESV en enkel process för införande och uppföljning av e-projekt.
Prenumerera på