Annons:

E-förvaltning

Ämne:E-förvaltning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om E-förvaltning. Du kan även följa vad Publikt skriver om E-förvaltning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
FörvaltningNyhetNästan alla tillfrågade företagare, 97 procent, svarade "ja" på frågan om de får ett bra bemötande av Skatteverkets anställda. Det framgår av myndighetens brukarenkät 2013.
FörvaltningNyhetEffektivisering av statliga verksamheter kommer att vara huvudfokus för Statskontorets förvaltningspolitiska arbete under de närmaste åren. Det framgår av en rapport till regeringen.
UpphandlingNyhetDet ska bli lättare för små och medelstora företag att vara med och konkurrera i offentliga upphandlingar. Det är ett syfte med EUs nya direktiv om elektronisk fakturering vid offentlig upphandling, som antagits av EUs ministerråd.
E-DELEGATIONENNyhetRegeringen räknar hem vinster av e-förvaltning för tidigt, varnar E-delegationen i ett brev till regeringen. När anslagen dras ned minskar intresset för nya satsningar, enligt skrivelsen.
E-förvaltningNyhetStatskontoret riktar hård kritik mot hur olika offentliga aktörer hanterar övergången till en digital planprocess. Staten måste ta initiativ till samordning och enhetlighet, anser myndigheten.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, är inte särskilt imponerat över e-delegationens förslag till hur framtidens e-förvaltning ska organiseras. I ett remissvar anser ESV att det behövs mer underlag.
StatsförvaltningNyhetEkonomistyrningsverket, ESV, föreslår en gemensam modell för myndigheters e-förvaltning. I en rapport till regeringen förordar ESV en enkel process för införande och uppföljning av e-projekt.
E-myndigheterNyhetFem statliga myndigheter har nominerats som kandidater när tidningen Internetworld ska utse Sveriges bästa sajter i 17 olika kategorier.
IntegritetNyhetNär Skatteverkets databas över folkbokföringen hackades för två år sedan kom hackarna också över Kronofogdens databas över skuldsatta svenskar. Men Kronofogden har hemlighållit intrånget från allmänheten.
E-förvaltningNyhetStatliga myndigheter med fler än 50 anställda ska senast 1 juli nästa år ha gått över till att beställa varor och tjänster digitalt. Besparingen för staten beräknas till 3,2 miljarder kronor.
E-förvaltningNyhetStatliga E-delegationen föreslår ett djupare samarbete kring e-tjänster inom offentlig sektor. En gemensam organisation mellan staten och kommunerna bör upprättas för den fortsatta utvecklingen.
E-förvaltningNyhetAllt fler använder myndigheternas webbplatser för att hämta information. Nästan tre av fyra i åldern 16-74 år har gjort det under det senaste året, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.
FörvaltningNyhetMyndigheterna snubblar på tröskeln in i e-förvaltningen. Senast 31 maj skulle 51 statliga myndigheter ha infört e‑beställningar för sina inköp. Nästan varannan ligger efter.
StatsförvaltningNyhetStyrningen av den statliga förvaltningen och att säkerställa statsanställdas kompetens är två av fem områden som Statskontoret identifierat som särskilt viktiga för utvecklingen av statsförvaltningen.
IntegritetNyhetI ett pressmeddelande meddelar länsstyrelserna att de nu tittar på lösningar för att tillgodose Datainspektionens krav. Förra veckans kritik kom uppenbart som en överraskning för länsstyrelserna.
Prenumerera på