Annons:

E-förvaltning

Ämne:E-förvaltning
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om E-förvaltning. Du kan även följa vad Publikt skriver om E-förvaltning genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
E-myndigheterNyhetFem statliga myndigheter har nominerats som kandidater när tidningen Internetworld ska utse Sveriges bästa sajter i 17 olika kategorier.
IntegritetNyhetNär Skatteverkets databas över folkbokföringen hackades för två år sedan kom hackarna också över Kronofogdens databas över skuldsatta svenskar. Men Kronofogden har hemlighållit intrånget från allmänheten.
E-förvaltningNyhetStatliga myndigheter med fler än 50 anställda ska senast 1 juli nästa år ha gått över till att beställa varor och tjänster digitalt. Besparingen för staten beräknas till 3,2 miljarder kronor.
E-förvaltningNyhetStatliga E-delegationen föreslår ett djupare samarbete kring e-tjänster inom offentlig sektor. En gemensam organisation mellan staten och kommunerna bör upprättas för den fortsatta utvecklingen.
E-förvaltningNyhetAllt fler använder myndigheternas webbplatser för att hämta information. Nästan tre av fyra i åldern 16-74 år har gjort det under det senaste året, enligt siffror från Statistiska Centralbyrån, SCB.
FörvaltningNyhetMyndigheterna snubblar på tröskeln in i e-förvaltningen. Senast 31 maj skulle 51 statliga myndigheter ha infört e‑beställningar för sina inköp. Nästan varannan ligger efter.
StatsförvaltningNyhetStyrningen av den statliga förvaltningen och att säkerställa statsanställdas kompetens är två av fem områden som Statskontoret identifierat som särskilt viktiga för utvecklingen av statsförvaltningen.
IntegritetNyhetI ett pressmeddelande meddelar länsstyrelserna att de nu tittar på lösningar för att tillgodose Datainspektionens krav. Förra veckans kritik kom uppenbart som en överraskning för länsstyrelserna.
SekretessNyhetDatainspektionen, DI, har granskat samtliga länsstyrelser och riktar på flera punkter kritik mot hur de hanterar personuppgifter.
E-förvaltningNyhetEn administrativ miss gjorde att flera av Trafikverkets e-tjänster stängdes ned i början av veckan. Myndigheten hade inte betalat avgiften för Vägverkets gamla domän vv.se, skriver Computer Sweden, CS.
FörvaltningNyhetRegeringen har beslutat om en ny IT-strategi för att förstärka myndigheternas förmåga att samverka digitalt i kontakterna med medborgarna.
KommunikationNyhet Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, har fått första pris för filmen Riskprofilen i klassen statliga myndigheter inom European Excellence Awards.
ITNyhetAv 162 granskade myndigheter får knappt 100 godkänt när Ekonomistyrningsverket, ESV, granskar hur det går med införandet av elektroniska beställningar.
försäkringskassanNyhetFörsäkringskassan har fått utmärkelsen eDiamond Award för sina e-tjänster. Enligt motiveringen arbetar Försäkringskassan aktivt för att öka service och tillgänglighet med hjälp av e-tjänster.
RegeringenNyhetNu ska det äntligen bli av – Regeringskansliet ska byta sina engelskklingande e-postadresser, skriver tidningen Riksdag & Departement. De nya adresserna bygger på modellen fornamn.efternamn@regeringskansliet.se.
Prenumerera på