Annons:

Integritet

Ämne:Integritet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Integritet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Integritet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
FörsäkringskassanNyhetTvå av Försäkringskassans uppsägningar underkänns av Arbetsdomstolen. Nu ska myndigheten ta större hänsyn till individuella omständigheter bakom olovliga slagningar i datasystemen, säger generaldirektör Dan Eliasson.
IntegritetNyhetDe svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter strider inte mot EU- eller Europarätten. Det har regeringens utredare Sten Heckscher kommit fram till.
IntegritetNyhetSkolverket lät eleverna i årskurs sex lämna sina fingeravtryck i samband med ett nationellt prov. Datainspektionen anser att det var betänkligt ur integritetssynpunkt.
DatalagringNyhetRegeringen ger en utredare i uppdrag att analysera konsekvenserna av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet. Utredaren ska också ta fram förslag till ny svensk lagstiftning.
EUNyhetSverige får tillbaka de böter som betalats för att regering och riksdag dröjde med att införliva datadirektivet i svensk lag. Eftersom EU-domstolen ogiltigförklarat direktivet har kommissionen beslutet betala tillbaka böterna.
EUNyhetEU-domstolen har beslutat sig för att ogiltigförklara det omdebatterade datalagringsdirektivet. Enligt domstolen innebär direktivet ett omfattande och allvarligt intrång i privatlivet, utöver vad som kan anses vara ”strängt nödvändigt”.
IntegritetNyhetEuropaparlamentet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag till ny dataskyddslag. Den ger enskilda rätt att radera uppgifter om sig själva på nätet – och i offentliga register.
integritetNyhetEuropaparlamentet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag till ny dataskyddsförordning. De nya reglerna ger bland annat den enskilde rätt att radera uppgifter om det inte finns rättslig grund för att spara dem. Men sex svenska ledamöter lade ned sina röster.
IntegritetNyhetI november slog Säkerhets- och integritetsskyddsnämnden fast att Skånepolisens register över romer var olagligt. Nu har nämnden lämnat 60 personers skadeståndskrav vidare till Justitiekanslern, JK, rapporterar Sveriges Radios Ekot.
RegisterNyhetAntalet utdrag som begärs från Polisens brottsregister fortsätter att öka. De senaste tio åren har antalet registerutdrag mer än femdubblats. Nu ska regeringen se över reglerna, skriver Dagens Nyheter, DN.
IntegritetNyhetDet är ett hot mot rättssäkerheten att flera myndigheter utövar tillsyn över integritetsfrågor. Det anser Tele 2s vd Thomas Ekman och jurist Stefan Backman i en debattartikel i Svenska Dagbladet, SvD.
IntegritetNyhetEn rapport till EU-parlamentet anser att Sverige bör se över lagstiftningen om Försvarets radioanstalt, FRA. Rapporten vänder sig emot urskillningslös insamling av personuppgifter.
INTEGRITETNyhetEUs datalagringsdirektiv är oförenligt med medborgarnas grundläggande rätt till privatliv. Direktivet måste göras om, anser EU-domstolens generaladvokat Pedro Cruz Villalón.
IntegritetNyhetNär Skatteverkets databas över folkbokföringen hackades för två år sedan kom hackarna också över Kronofogdens databas över skuldsatta svenskar. Men Kronofogden har hemlighållit intrånget från allmänheten.
KorruptionNyhetSverige klättrar till en tredje plats i den internationella antikorruptionsligan i Transparency Internationals, TI, årliga rankning. Bara Danmark och Nya Zeeland rankas högre.
Prenumerera på