Annons:

Integritet

Ämne:Integritet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Integritet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Integritet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, vill gärna se ett förbud för arbetsgivare att begära utdrag ur belastningsregistret. Men i ett remissvar pekar myndigheten på svårigheten att komma åt olika webbtjänster.
IntegritetNyhetTele 2 har överklagat en dom i förvaltningsrätten att svenska internetoperatörer ska vara skyldiga att lagra datatrafik i sex månader, trots att EU-domstolen ogiltigförklarat datalagringsdirektivet.
IntegritetNyhetRegeringspartierna har kommit överens om ny lagstiftning om avlyssning och andra tvångsmedel i samband med arbete mot allvarliga brott, uppger Ekot. En ny integritetsskyddsmyndighet ingår i uppgörelsen.
IntegritetNyhetDomstolsverket stänger ner funktionen Allmänhetens PC vid samtliga domstolar, efter den kritik som Datainspektionen riktat mot funktionen.
BolagsverketNyhetBolagsverkets utlämnande av personnummer kan i flera sammanhang strida mot gällande lagstiftning. Det konstaterar Datainspektionen, DI, efter en granskning.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, riktar skarp kritik mot att besöksdatorer hos domstolarna gör det möjligt att kartlägga i detalj hur enskilda personer förekommer i olika mål och ärenden.
IntegritetNyhetDatainspektionen, DI, riktar allvarlig kritik mot den föreslagna PSI-lagen, som ska reglera hur allmänna handlingar kan återanvändas. Utan ändringar hotar lagen den personliga integriteten, anser DI.
FörsäkringskassanNyhetTvå av Försäkringskassans uppsägningar underkänns av Arbetsdomstolen. Nu ska myndigheten ta större hänsyn till individuella omständigheter bakom olovliga slagningar i datasystemen, säger generaldirektör Dan Eliasson.
IntegritetNyhetDe svenska reglerna om lagring och utlämnande av trafikuppgifter strider inte mot EU- eller Europarätten. Det har regeringens utredare Sten Heckscher kommit fram till.
IntegritetNyhetSkolverket lät eleverna i årskurs sex lämna sina fingeravtryck i samband med ett nationellt prov. Datainspektionen anser att det var betänkligt ur integritetssynpunkt.
DatalagringNyhetRegeringen ger en utredare i uppdrag att analysera konsekvenserna av EU-domstolens dom om datalagringsdirektivet. Utredaren ska också ta fram förslag till ny svensk lagstiftning.
EUNyhetSverige får tillbaka de böter som betalats för att regering och riksdag dröjde med att införliva datadirektivet i svensk lag. Eftersom EU-domstolen ogiltigförklarat direktivet har kommissionen beslutet betala tillbaka böterna.
EUNyhetEU-domstolen har beslutat sig för att ogiltigförklara det omdebatterade datalagringsdirektivet. Enligt domstolen innebär direktivet ett omfattande och allvarligt intrång i privatlivet, utöver vad som kan anses vara ”strängt nödvändigt”.
IntegritetNyhetEuropaparlamentet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag till ny dataskyddslag. Den ger enskilda rätt att radera uppgifter om sig själva på nätet – och i offentliga register.
integritetNyhetEuropaparlamentet har med stor majoritet ställt sig bakom ett förslag till ny dataskyddsförordning. De nya reglerna ger bland annat den enskilde rätt att radera uppgifter om det inte finns rättslig grund för att spara dem. Men sex svenska ledamöter lade ned sina röster.
Prenumerera på