Annons:

Jämställdhet

Ämne:Jämställdhet
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Jämställdhet. Du kan även följa vad Publikt skriver om Jämställdhet genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
JämställdhetNyhetDet finns brister i jämställdhetsplanen på nästan varannan myndighet. Det konstaterar Diskrimineringsombudsmannen, DO, i ett pressmeddelande.
SocialförsäkringenNyhetAntalet nya sjukfall minskar i 14 av 18 branscher, enligt Försäkringskassans statistik. Bara inom handel och annan service samt gruv- och byggbranscherna fortsätter uppgången.
JämställdhetNyhetLöneskillnaderna mellan män och kvinnor ökar kraftigt under de första tio åren efter examen, visar en forskningsrapport. Enligt rapporten beror det delvis på att kvinnor tjänar mindre på att byta jobb än vad män gör.
JämställdhetNyhetStatsanställda kvinnor hade 2016 i genomsnitt 7,6 procent lägre lön än statsanställda män, visar statistik från Arbetsgivarverket. Det är en minskning med 0,2 procent jämfört med föregående år.
ArbetsrättNyhetRegeringen vill utreda att införa ett friår, med det nya namnet alterneringsår. Syftet är att bidra till rörlighet, utveckling och ett längre arbetsliv, skriver ministrarna Ylva Johansson och Isabella Lövin i en debattartikel i Dagens Nyheter.
StatsförvaltningNyhetDen nya Jämställdhetsmyndigheten hamnar i Angereds centrum. Organisationskommittén för den nya myndigheten har redan tecknat hyreskontraktet.
JämställdhetNyhetSaudiarabien har som ett av 45 länder fått en plats i FNs kvinnokommission CSW. Kommissionen ansvarar för medlemsstaternas jämställdhetsmål och uppföljningen av dem.
JämställdhetNyhetArbetsmiljöarbetet är sämre i kvinnodominerade verksamheter. Det kan vara en av förklaringarna till att kvinnors sjuktal ökar. Det är en av slutsatserna i en ny rapport från Arbetsmiljöverket.
FöräldrapenningNyhetTCOs jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige tog ut mer än två av tre dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog ut 28,2 procent av dagarna.
Internationella kvinnodagenNyhetLivslönen för manliga akademiker är i genomsnitt 16 procent högre än för kvinnliga. Det motsvarar 2,8 miljoner kronor efter skatt, skriver Sacos ordförande Göran Arrius i en debattartikel.
JämställdhetNyhetAv 7,3 miljoner chefer i näringslivet i Europa är bara var tredje kvinna. De kvinnliga cheferna tjänar dessutom i genomsnitt 23,4 procent mindre än de manliga kollegorna, visar siffror från Eurostat.
LönerNyhetDen totala summan för strukturella löneskillnader mellan mans- och kvinnodominerade yrken är 76 miljarder kronor per år. Det visar en ny studie från nätverket Lönelotsarna.
PensionerNyhetPensionsgruppen med representanter från regeringspartierna och allianspartierna har lagt fast en handlingsplan för att öka jämställdheten när det gäller pensioner.
JämställdhetNyhetRegeringen och Sveriges kommuner och landsting, SKL, gör en gemensam satsning för att engagera män i jämställdhetsarbetet. Män har ett ansvar för att bidra till en jämställd värld, skriver Åsa Regnér och Lena Micko i en debattartikel.
ArbetsmiljöNyhetRegeringskansliet har i samverkan med facken fastställt en plan för lika rättigheter och möjligheter. Planen beskriver det övergripande arbetet med jämställdhets-, mångfalds- och tillgänglighetsfrågor.
Prenumerera på