Annons:

Migrationsverket

Ämne:Migrationsverket
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Migrationsverket. Du kan även följa vad Publikt skriver om Migrationsverket genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
KriminalvårdenNyhetKriminalvården har inte budgeterat för någon större ökning av tvångsavvisningar på migrationsområdet de närmaste åren. Detta trots att inrikesminister Anders Ygeman, S, har uppdragit åt myndigheterna att förbereda för en ökning av avvisningsbesluten.
Migrationsverket. NyhetNärmare en tredjedel av Migrationsverkets anställda säger sig sakna förtroende för myndighetens högsta ledning. Bristen på förtroende har fler orsaker än den pressade arbetssituationen, bedömer STs avdelningsordförande Sanna Norblad.
FlyktingarNyhetMigrationsverket, Polisen och Kriminalvården vässar nu de gemensamma insatserna för att verkställa beslut om avvisning eller utvisning av utländska medborgare som inte får stanna i landet.
RättsväsendetNyhetMigrationsverket, Åklagarmyndigheten och Polisen har träffat en överenskommelse om fördjupat samarbete kring krigsbrottsbekämpning, bland annat genom förenklat informationsutbyte.
FlyktingarNyhetMigrationsverket och Polisen har fått i uppdrag att förbereda avvisning av många av de asylsökande som kom till Sverige under hösten. Det kan gälla närmare hälften av dem som kom till Sverige under 2015, skriver Dagens Industri.
SiSNyhetStatens institutionsstyrelse, SiS, tar över Kriminalvårdens anstalt i Helsingborg. Därmed skapas cirka 50 nya ungdomsvårdsplatser för pojkar i åldern 16-20 år. Verksamheten startar under våren.
MigrationsverketNyhetST på Migrationsverket säger upp samverkansavtalet med arbetsgivaren. ”Förtroendet är förbrukat”, säger Sanna Norblad, ordförande för ST inom Migrationsverket.
MigrationsverketNyhetPersonalen vid Migrationsverkets mottagningsenhet i Halmstad har slagit larm om att arbetsmiljön är ohållbar, skriver Hallandsposten. Myndigheten ska nu genomföra en psykosocial utredning av arbetsplatsen.
MigrationsverketNyhetStrömmen av nya asylsökande till Sverige har minskat kraftigt den senaste månaden. Nu har Migrationsverket beslutat skrinlägga planerna på fler tältläger och avvecklar det som inrättats i Skåne.
MigrationsverketNyhetMigrationsverket måste ta itu med arbetsmiljöproblemen vid ansökningsenheten. Arbetsmiljöverket ställer en rad krav på myndigheten efter en inspektion. Det finns stora brister i den psykosociala arbetsmiljön.
MigrationsverketNyhetNågra dramatiska månader har passerat. Enhetschefen Anna Ahlberg på Migrationsverket i Göteborg beskriver hösten som »väldigt tuff«. Bland de anställda finns en oro för att en hårdnande politik ska drabba både asylsökande och personal.
MigrationsverketNyhetHovrätten frikänner en tidigare tjänsteman vid Migrationsverket, som i våras dömdes i tingsrätten till fängelse för grova mutbrott och förfalskning. Han var anklagad för försäljning av falska pass under år 2008.
MigrationsverketNyhetEn chef vid Migrationsverket har anmälts till Justitiekanslern, JK, för brott mot efterforskningsförbudet. JK har nu inlett en förundersökning.
FlyktingarNyhetÖverprövningar av direktupphandlade boenden ska inte behöva fördröja att flyktingar får tak över huvudet. Det skriver Konkurrensverket i ett remissvar till regeringen.
MigrationsverketNyhetRegeringen har skruvat upp tonläget och säger att gränsen är nådd för hur många asylsökande Sverige klarar av. Bristen på boenden är akut och Migrationsverket köper in madrasser och låter asylsökande övernatta i receptionen.
Prenumerera på