Annons:

Polisen

Ämne:Polisen
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Polisen. Du kan även följa vad Publikt skriver om Polisen genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
PolisenNyhetNu har de anställda på landets polismyndigheter fått reda på sin placering i den nya polis­organisationen. De flesta kommer att bli kvar på samma fysiska plats. I stort sett alla ST-medlemmar har tackat ja till att fortsätta arbeta i den nya polismyndigheten.
PolisenNyhetEtt skyddsombud inom Polismyndigheten i Västra Götaland får inte den tid som behövs för uppdraget. En chef föreslog att skyddsombudet skulle göra jobbet på fritiden.
PolisenNyhetPå flera polismyndigheter tar det för lång tid att handlägga ansökningar om vapentillstånd. Personalbrist är en av förklaringarna, enligt Rikspolisstyrelsen.
förvaltningNyhetSamverkan mellan fem olika myndigheter i Kronobergs län har lett till att de kunnat leverera in mer än sju miljoner kronor till statskassan.
PolisenNyhetMänniskorättsorganisationen Civil Rights Defenders kritiserar polisens vapenanvändning. Organisationen kräver att regeringen gör en ordentlig utredning av varför dödsskjutningarna ökar.
POLISENNyhetRegeringen har lagt fram sitt slutliga förslag till riksdagen om utökade befogenheter för civilanställda inom Polisen. Om det godkänns kan civilanställda från nästa år fatta fler beslut, hålla fler typer av förhör och inneha fler tjänster än i dag.
OmorganisationFördjupningOm ett drygt halvår ska det ske. Förhoppningarna är stora när dagens 21 lokala polismyndigheter slås ihop och blir en enda myndighet. Men samtidigt som Polisen ska genomgå sin största omorganisation på 50 år ska många miljoner sparas.
PolisenNyhetNär polismyndigheterna slås ihop till en gemensam myndighet nästa år kommer bland annat HR, IT, ekonomi och kommunikation att placeras i nationella avdelningar. Det framgick i dag när huvuddragen i Polisens nya organisation presenterades.
POLISENNyhetPolisens vapenhandläggare är mycket kritiska till det nya vapensystemet PÄR. I Kalmar har det gått så långt att samtliga handläggare nu gjort en anmälan i myndighetens interna incidentrapporteringssystem.
SocialförsäkringNyhetVar i landet man bor kan avgöra om man straffas för bidragsfusk eller inte. Risken för påföljd för den som lurat Försäkringskassan är större i Skåne och i Norrland än i Stockholm och Göteborg.
PolisenNyhetDet register som Malmöpolisen haft över romer strider mot lagen. Därför är den som finns med i registret berättigad till ersättning för kränkning med 5 000 kronor, konstaterar Justitiekanslern i ett beslut.
PolisenNyhetCivilanställda inom Polisen och Ekobrottsmyndigheten föreslås få utökade befogenheter. Det framgår av en lagrådsremiss som regeringen lämnat till lagrådet i dag.
PolisenNyhetMissbruk av svenska pass ska utredas av Rikspolisstyrelsen, RPS, på uppdrag av justitiedepartementet. Misstankar finns att pass säljs på en svart marknad.
PolisenNyhetPolisens så kallade allmänna spaningsregister har flera allvarliga brister, konstaterar Datainspektionen efter en granskning. Bland annat används grupperingar som ”zigenare” och ”kringresande” i registret.
PolisenNyhetOm Polisen inte tillförs pengar finns en risk för att ombildningen till den nya Polismyndigheten påverkas negativt. Det skriver Genomförandekommittén för nya Polismyndigheten i sitt budgetunderlag för 2015-2017.
Prenumerera på