Annons:

Regering/riksdag

Ämne:Regering/riksdag
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Regering/riksdag. Du kan även följa vad Publikt skriver om Regering/riksdag genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
ArbetsrättNyhetEtt enigt arbetsmarknadsutskott säger nej till ett nytt EU-direktiv om reglerna på arbetsmarknaden. Utskottet anser att förslaget från EU strider mot principen att beslut ska fattas så nära medborgarna som möjligt.
OmlokaliseringNyhetRegeringen vill skärpa reglerna för en myndighet som vill avveckla sin lokala närvaro i en kommun. Ett sådant beslut kräver en konsekvensanalys och måste i förväg kommuniceras med bland andra kommunen.
StatsförvaltningNyhetDet går sällan att peka på några mätbara resultat när regeringen väljer att styra med strategier eller handlingsplaner, konstaterar Statskontoret efter att ha granskat ett 60-tal strategidokument.
YttrandefrihetNyhetUtlandsspioneriutredningens förslag möts av hård kritik i remissvaren, uppger Dagens Nyheter. Såväl myndigheter som media är starkt kritiska mot det nya lagförslaget om utlandsspioneri.
JämställdhetNyhetMålsättningen om jämställd hälsa ska bli en tydligare del av myndigheters styrning. Därför vill regeringen stärka och systematisera styrningen av myndigheternas jämställdhetsarbete.
MiljöNyhetTransportstyrelsen ska se över förordningen om miljö- och trafiksäkerhetskrav för myndigheters bilar och bilresor och föreslå lämpliga uppdateringar i samband med nya regler för fordonsbeskattning.
E-förvaltningNyhetFrån 1 april nästa år ska det bli elektroniska fakturor som gäller för den som gör affärer med staten, föreslår regeringen. Enligt regeringen kommer övergången till e-fakturor att spara samhället miljardbelopp.
JämställdhetNyhetRegeringen har kommit överens med Sveriges kommuner och landsting, SKL, om en treårig plan för att stärka jämställdhetsarbetet lokalt och regionalt. Under de tre åren kommer delmålet Jämställd hälsa att vara i fokus.
SocialförsäkringNyhetRegeringen vill utveckla sjukförsäkringen för att ge större trygghet och stöd för individen. I en departementspromemoria identifieras elva olika åtgärdsområden för att förbättra sjukförsäkringen.
A-kassanNyhetEtt tjugotal remissinstanser har svarat på regeringens remiss om förslaget att ta bort en karensdag i a-kassan. TCO är positiv till förslaget som sådant, medan Arbetsgivarverket anser att underlaget är för dåligt.
rättsväsendetNyhetRegeringen vill samla alla statliga utbetalningar i en myndighet för att öka kontrollen och se till att pengar inte hamnar hos kriminella. Det ska bidra till att stoppa den ekonomiska brottsligheten.
SamhällsskyddNyhetRegeringen vill inrätta en ny myndighet för psykologiskt försvar. Enligt regeringen är det en viktig del av arbetet för att bygga upp ett modernt totalförsvar anpassat för vår tids hot.
StatsförvaltningNyhetDet lokala arbetet mot våldsbejakande extremism behöver ett starkt centralt stöd också i fortsättningen, konstaterar regeringens särskilda utredare Anna Carlstedt i sitt slutbetänkande.
JämställdhetNyhetDen nya Jämställdhetsmyndigheten, som i dag invigs i Göteborg, är en viktig pusselbit i regeringens arbete för ökad jämställdhet, skriver statsminister Stefan Löfven och jämställdhetsminister Åsa Regnér i en gemensam debattartikel.
DigitaliseringNyhetStaten behöver en omstart och tydligare mål för den pågående digitaliseringen, enligt regeringens särskilde utredare Hans-Eric Holmqvist. Utredaren föreslår också att en statlig e-legitimation införs.
Prenumerera på