Annons:

Regering/riksdag

Ämne:Regering/riksdag
Här hittar du de artiklar Publikt publicerat om Regering/riksdag. Du kan även följa vad Publikt skriver om Regering/riksdag genom att prenumerera på RSS-flödet för detta ämne.
StatsförvaltningNyhetRegeringen har beslutat att uppdra till Tillitsdelegationen att genomföra projekt som fokuserar på att utveckla också de statliga myndigheternas interna arbete med tillitsbaserad styrning.
HögskolanNyhetElva av landets lärosäten ska med start nästa sommar anordna fler sommarkurser. Kurserna ska i första hand inriktas på att hjälpa studenter att snabbare nå en lärarexamen.
A-kassanNyhetI en departementspromemoria föreslår regeringen att en karensdag stryks i arbetslöshetsförsäkringen. Det innebär att antalet karensdagar i a-kassan minskar från sju till sex.
MigrationNyhetEn särskild utredare föreslår att regeringen inför tuffare regler för effektivare återvändande och för att motverka missbruk av resehandlingar.
TrafikverketNyhetTrafikverket ska se till att hanteringen av störningar i tågtrafiken blir mer effektiv. Myndigheten får regeringens uppdrag att genomföra de åtgärder som föreslagits i en rapport.
JämställdhetNyhetDet går mycket långsamt framåt för jämställdheten i EU och i flera av medlemsländer har utvecklingen gått tillbaka under senare år, enligt en rapport från EUs jämställdhetsinstitut.
Mänskliga rättigheterNyhetFörsäkringskassans arbete med mänskliga rättigheter ska bli förebild för andra statliga myndigheter. Regeringen har därför uppdragit till Försäkringskassan sprida sina erfarenheter och kunskaper.
SkolforskningsinstitutetNyhetSkolforskningsinstitutets chef Lena Adamsson avgår från sitt uppdrag i protest mot bristande stöd från regeringen. Hon anser att institutet får alldeles för låga anslag för att stödja forskningen.
EUNyhetDen europeiska läkemedelsmyndigheten EMA hamnar inte i Stockholm. Efter en omröstning i ministerrådet på måndagen stod det klart att Sverige förlorat och att EMA hamnar i Amsterdam.
EtableringsjobbNyhetEn majoritet av LO-förbunden går vidare för att förhandla med regeringen om etableringsjobb. Förslaget har tagits fram i samverkan med arbetsgivarna och innebär anställningar med både lön och bidrag.
Delegationen mot segregationNyhetInger Ashing blir chef för nya Delegationen mot segregation, som startar sin verksamhet 1 januari. Delegationen ska motverka social och ekonomisk segregation på nationell, regional och lokal nivå.
IntegritetNyhetRegeringens särskilda utredare Petra Lundh föreslår en ny lag som ska medge att brottsbekämpande myndigheter bedriver hemlig dataavläsning. Lagen gör det möjligt att också avlyssna krypterad information.
RättsväsendetNyhetRegeringen vill se en effektivare handläggning av stora brottmål. Därför får den sittande utredningen om processrätt ett utvidgat uppdrag att se över hur hanteringen av stora brottmål kan effektiviseras och moderniseras.
PostenNyhetRegeringen lägger fram förslag om ändringar i postlagen till riksdagen. Syftet är att anpassa lagstiftningen till digitaliseringen och se till att posttjänster hålls tillgängliga i hela landet.
SocialförsäkringNyhetRiksdagens socialutskott kallar till sig Försäkringskassans generaldirektör Ann-Marie Begler sedan det visat sig att en dom i Högsta förvaltningsdomstolen tolkas på skilda sätt av myndigheten och åtminstone ett av domstolens justitieråd.
Prenumerera på