Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

100 lokalkontor kommer att stängas

100 av Arbetsförmedlingens 320 kontor kan komma att stängas, men inga anställda ska sägas upp. Det är en del av de omfattande förändringar som väntar myndigheten, enligt generaldirektör Mikael Sjöberg.
Mikael Sjöberg, generaldirektör Arbetsförmedlingen. Foto: Johan Lindstén.

I en debattartikel i Dagens Nyheter aviserar Arbetsförmedlingens chef Mikael Sjöberg ett omfattande och djupgående förändringsarbete för myndigheten:

”Under min första tid som generaldirektör har jag bedrivit en intensiv dialog både internt i myndigheten och externt med våra intressenter. Syftet har varit att få en fördjupad bild av myndighetens brister och av vad som behöver göras. Utifrån denna breda analys startar vi nu ett omfattande och långsiktigt förnyelsearbete för att göra Arbetsförmedlingen till en effektiv och modern myndighet som axlar sin viktiga roll till gagn för de sökande, för arbetsgivarna och för samhället i stort”, skriver han.

Arbetsförmedlingens kärnuppgift är att hjälpa sökande att hitta arbete och arbetsgivare att hitta rätt kompetens.  En del saker gör vi bra, andra mindre bra, och några saker gör vi direkt dåligt, sammanfattar Mikael Sjöberg dagsformen hos Arbetsförmedlingen.

I debattartikeln förvarnar han om en omfattande omorganisation, som bland annat kommer att innebära att 100 av de befintliga Arbetsförmedlingskontoren ska stängas, för att medarbetarna i stället ska arbeta närmare både arbetsgivare och arbetssökande:

”Våra förmedlingskontor är inte alltid den självklara platsen för att möta de sökande och arbetsgivarna. Vi ska vara mycket mer flexibla och mobila och möta arbetsgivarna på sina arbetsplatser och de sökande på nätet och i andra miljöer där de finns. Som en följd av detta och för att frigöra resurser för bland annat arbetsgivarsatsningen kommer vi att minska vårt kontorsnät med cirka hundra förmedlingskontor. Inga medarbetare kommer att sägas upp.”

Mikael Sjöberg sammanfattar de stundande förändringsarbetet i fem huvudpunkter:

• En stor satsning på kontakter med arbetsgivarna.

• Utveckling av Arbetsförmedlingens e-tjänster.

• Att möta kunderna där de själva befinner sig.

• Att minska arbetsförmedlarnas administrativa börda.

• Att ge tidig hjälp för arbetssökande.

På Arbetsförmedlingens hemsida skriver Mikael Sjöberg att det ännu inte är bestämt vilka av myndighetens 320 kontor som kommer att läggas ned, men att det generellt sett ska finnas ett annat kontor inom cirka en timmes resväg för att en nedläggning ska vara aktuell. Processen för att bestämma vilka arbetsförmedlingar som ska stänga har inletts, skriver han också.

”Den viktigaste faktorn som gör mig hoppfull inför förnyelsearbetet är våra medarbetares engagemang och starka vilja till förändring. Samtidigt är det nödvändigt att understryka att en genomgripande förnyelse av en av Sveriges största myndigheter med många komplexa uppdrag inte kan genomföras med ett alexanderhugg. Det kommer att ta tid”, skriver Mikael Sjöberg i Dagens Nyheter.

Bli den första att tycka till!