Annons:
I ett upprop under hashtaggen #medvilkenrätt vittnar kvinnliga jurister om övergrepp och trakasserier som de blivit utsatta för på jobbet. Hittills har 4445 jurister skrivit under uppropet.Bild:Getty Images
#metoo
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

4 445 jurister i upprop mot sexism

”Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma”, skriver 4 445 kvinnor inom juridiken i ett upprop som publicerats i Svenska Dagbladet. Uppropet innehåller många vittnesmål om sexuella övergrepp.

Uppropet från de kvinnliga juristerna går under namnet #medvilkenrätt. Och det tog bara ett par dygn att samla in alla underskrifterna. Det bygger på hundratals vittnesmål om missförhållanden inom branschen.

Redogörelserna är i huvudsak förstahandsuppgifter och handlar om övergrepp från män i maktposition med möjlighet att utnyttja kvinnors beroendeställning. Men vi har även fått in många berättelser som redogör för saker som har setts och hörts, som vederbörande inte vågat göra något åt, skriver juristerna i Svenska Dagbladet:

”Jämställdhet är först och främst en rättvisefråga som handlar om att ha samma möjligheter, rättigheter och skyldigheter oavsett vem man är. Det borde vara särskilt viktigt inom en profession som ska vara djupt engagerad i rättvisa och människors lika rättigheter. Företräder man lagen, är det passande att värna om densamma.”

Vittnesmålen kommer såväl från den privata juristbranschen som från den offentliga. Informella och osäkra strukturer gynnar övergreppskulturer där kvinnor i beroendeställning utnyttjas. Det kanske inte är så konstigt att ingenting händer, eftersom de som har makt att förändra, de som beslutar om befordringar, anställningar, lönesättning och allokering av arbetsuppgifter, också är de som gynnas av den nuvarande strukturen, skriver juristerna:

”Syftet med detta upprop är inte att hänga ut folk. Vi står upp för rättssamhället och värnar om ett starkt förtroende för jurister. Vi är stolta över vårt yrke, har jobbat hårt för att komma hit och vill inte byta bransch. Vi vill istället förändra juristbranschen och skapa en arbetsmiljö där kvinnor inte behöver vara rädda och slipper freda sig.”

Bli den första att tycka till!