Annons:
Budgeten
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

4,3 miljarder ska ge färre arbetslösa

18 000 fler utbildningsplatser, utbildningsplikt för nyanlända och bonus för kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Det är några av de jobbsatsningar som regeringen föreslår inför 2018.

Regeringen aviserade i går, tisdag, ett jobbpaket med satsningar på 4,3 miljarder kronor. Investeringarna kommer att presenteras närmare i budgetpropositionen för 2018 och bygger på en överenskommelse mellan regeringen och Vänsterpartiet.

Sverige har 350 000 arbetslösa och samtidigt 100 000 lediga jobb – det kräver utbildningsinsatser, konstaterar regeringen i ett pressmeddelande.

Regeringen föreslår därför att det skapas 18 000 nya utbildningsplatser inom yrkeshögskolan, den yrkesinriktade vuxenutbildningen, folkhögskolan och andra samhällsviktiga högskoleutbildningar som ingenjörsutbildningen, läkarutbildningen och utbildningar inom samhällsbyggnad och försvar redan nästa år. Regeringen planerar att fortsätta utbyggnaden av utbildningsplatser fram till 2021.

TCO välkomnar tillskottet av utbildningsplatser, men anser att regeringen borde ge högskolan ett mer tydligt omställningsuppdrag.

”Vi välkomnar också satsningarna på högskolan. Där är det dock viktigt att det inte bara blir traditionell utbildning på heltid, utan även mer flexibla former som gör det möjligt för människor som redan finns i arbetslivet att vidareutbilda sig, exempelvis till bristyrken”, skriver TCOs ordförande Eva Nordmark i ett pressmeddelande.

Regeringen konstaterar även att arbetslösheten bland utrikes födda är för hög och att nyanlända behöver komma in snabbare på arbetsmarknaden.

Därför föreslås förändringar i regelverket kring nyanländas etablering. Rätten till etableringsplan ersätts med en skyldighet att delta i insatser som ”rustar för arbete”.

Det införs också en utbildningsplikt för nyanlända som bedöms vara i behov av utbildning. Den som inte deltar blir utan ersättning. 

Flera förslag på åtgärder:

 

  • Uppsökande och motiverande studieförbundsinsatser riktade till utrikes födda kvinnor och satsningar på utrikes födda kvinnors företagande.
  • Bonus till kommuner och landsting som anställer personer som står långt ifrån arbetsmarknaden.
  • Förenkling av anställningsstöd. Introduktionsjobb införs och ersätter fem andra stöd.
  • Långtidsarbetslösa ska få låna till b-körkort redan 2018. 18-19-åringar som slutfört gymnasiet ska erbjudas samma möjlighet 2019.
Bli den första att tycka till!