Annons:
HÖGSKOLAN
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Akademiker i upprop mot trakasserier

Kvinnliga akademiker vittnar om att landets lärosäten inte agerar på larm om sexuella trakasserier på arbetsplatsen. Det framkommer i #Akademiuppropet, som undertecknats av 2 400 kvinnliga akademiker och publicerats av Svenska Dagbladet.

Publikt har tidigare rapporterat om att anmälningarna om sexuella trakasserier är få inom högskolan. Nu har 2 400 kvinnliga akademiker undertecknat en protest mot sextrakasserier och mot lärosätenas underlåtenhet att agera.

”Vi kräver att den sexism som kvinnor utsätts för inom akademin tas på allvar och får ett slut.” Det skriver undertecknarna av Akademiuppropet i Svenska Dagbladet, SvD. De framhåller att övergrepp och trakasserier mot kvinnor förekommer på alla universitet och högskolor och är ett strukturellt problem.

Samtidigt anser undertecknarna att lärosätena inte tar problemet på allvar, och att vissa utsatta kvinnor inte ser någon annan lösning än att söka sig därifrån.

”Våra krav är att chefer och universitetsledningar ser till att kvinnor fortsättningsvis inte blir dubbelt bestraffade och tvingas lämna universiteten och sina karriärer medan de manliga förövarna, utan repressalier, tillåts fortsätta trakassera kvinnliga kollegor och studenter.”

Ministern för högre utbildning och forskning Helene Hellmark Knutsson, S, säger till SvD att lärosätena måste vidta ”konkreta åtgärder:

”I utbildningsvärlden etableras många beroendeförhållanden, det kan vara med doktorander och handledare. Vi måste hitta rutiner och få till en förändring för att komma åt problematiken. Det ska få konsekvenser att utnyttja någon.”

Hon säger att det sannolikt finns ett stort mörkertal utöver de formella anmälningarna, och att det behövs ett bättre kunskapsunderlag. De utredningar som ändå görs ska likställas med utredningar om forskningsfusk, anser hon. Det innebär att forskningsanslag kan frysas. Hon vill också undersöka möjligheten att underrätta externa forskningsfinansiärer om att en utredning pågår.

Bli den första att tycka till!