Annons:
Socialförsäkring
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Allt fler unga får aktivitetsersättning

Allt fler unga får aktivitetsersättning, konstaterar Försäkringskassan. Många av dem har tidigare haft stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer att fortsätta få det efter att de fyllt 30 år, konstaterar myndigheten.

Aktivitetsersättningen ska ge ekonomisk trygghet till unga människor med sjukdom eller funktionsnedsättning, men också stimulera till aktivitet i syfte att förbättra arbetsförmågan och öka möjligheterna att delta i arbetslivet, skriver Försäkringskassan i ett pressmeddelande. Många av de unga vuxna som har aktivitetsersättning har kvar den till de fyller 30 år, då möjligheten att få aktivitetsersättning upphör.

Försäkringskassans egen analys av aktivitetsersättningen visar att de som får ersättningen ofta också tidigare har haft något slags stöd från Försäkringskassan, och en stor del av dem kommer fortsätta få det efter att de fyllt 30 år.

Antalet unga med aktivitetsersättning har ökat stadigt de senaste tio åren, från 29 000 personer år 2005 till drygt 47 000 år 2015. Ungefär lika många kvinnor som män får aktivitetsersättning. Sex av tio har också som barn haft vårdbehov som gett deras föräldrar rätt till vårdbidrag. Lika många, 60 procent, behåller ersättningen tills de uppnår den övre åldersgränsen på 30 år. Bland dem som lämnar aktivitetsersättningen vid 30 års ålder går ungefär varannan direkt över till sjukersättningen. Det är något vanligare för män än för kvinnor att gå över till sjukersättning.

Bli den första att tycka till!