Annons:
Föräldrapenning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Alltjämt lång väg mot jämställdhet

TCOs jämställdhetsindex visar att kvinnor i Sverige tog ut mer än två av tre dagar med föräldrapenning och vård av sjukt barn förra året. Männen tog ut 28,2 procent av dagarna.

TCOs jämställdhetsindex följer och jämför utvecklingen av hur föräldrar delar på föräldrapenningen. Siffrorna för 2016 visar att uttaget blivit 5,9 procentenheter närmare jämställt uttag än för tio år sedan. Utvecklingen går åt rätt håll, men ganska långsamt.

I indexet räknas de två olika sorterna föräldrapenning samman, dels tillfällig föräldrapenning för vård av sjukt barn, dels den vanliga föräldraledigheten, som i huvudsak tas ut innan barnet börjar förskola. Indexet visar hur stor andel av dagarna som kvinnorna tar ut. Ett index på 50 skulle innebära att ledigheten fördelas lika mellan kvinnor och män.

Utvecklingen visar att kvinnor och män successivt delar mer lika på föräldraledigheten. Men med de senaste tio årens förändringstakt kommer det att ta tjugo år till innan kvinnor och män kan sägas dela jämställt på föräldrapenningdagarna. TCOs mått på jämställdhet i sammanhanget är att kvinnor och män tar ut minst 40 procent var av dagarna.

Det finns stora skillnader över landet på utfallet av TCOs jämställdhetsindex. Bäst på att dela jämställt är föräldrarna i Västerbotten, där är jämställdhetsindex 67,5. Gotland är på andra plats under 2016 med ett index på 67,9. Sämst i landet är föräldrarna i Skåne där index låg på 74.

Bli den första att tycka till!