Annons:
Försäkringskassan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Allvarlig kritik för långa väntetider

Försäkringskassan får allvarlig kritik från Justitieombudsmannen, JO, för långa handläggningstider. JOs utredning visar att det kan ta upp till 25 veckor att handlägga ett ärende om omprövning.

Under våren 2016 fick JO in ett stort antal anmälningar om att handläggningstiderna vid Försäkringskassans omprövningsenheter var för långa. Under utredningen visade det sig att Försäkringskassan sedan maj 2016 regelmässigt informerat om att det kunde ta omkring 20 veckor att få en begäran om omprövning handlagd. Enligt myndigheten berodde detta på arbetssituationen vid omprövningsenheterna.

JOs utredning visade att Försäkringskassan var väl medveten om problemet och att myndigheten hade vidtagit vissa åtgärder samt planerade ytterligare åtgärder för att förkorta handläggningstiderna.

I beslutet konstaterar JO man inte har kunnat märka någon effekt av Försäkringskassans åtgärder. Anmälningar har fortsatt att strömma in, och de pekar på att handläggningstiden har ökat till upp emot 25 veckor.

”Så långa handläggningstider som 20-25 veckor utgör i detta sammanhang ett allvarligt rättssäkerhetsproblem och kan givetvis inte accepteras”, skriver chefs-JO Elisabeth Rynning i sitt beslut.

I beslutet påpekar JO att ersättning från Försäkringskassan ofta är av avgörande betydelse för enskildas försörjning, och att kraven på en effektiv och rättssäker handläggning därför är särskilt viktig när ärenden rör sådana ersättningar.

”Sammanfattningsvis anser jag att Försäkringskassan förtjänar allvarlig kritik för att ha brustit i sitt ansvar att se till att omprövningsbeslut kan fattas inom rimliga tider”, skriver JO.

Bli den första att tycka till!