Annons:
Spårtrafiken
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

Almega yrkar på längre arbetsdagar

Avtalsförhandlingarna om spårtrafiken är igång. Arbetsgivarnas organisation Almega vill att de anställda ska jobba fler timmar, mer helg och längre nattskift. ”Annars får vi inte ut heltiden”, säger Pierre Sandberg, förhandlare på Almega.

Dragkampen om spårtrafiksavtalet startade när parterna bytte avtalsyrkanden med varandra i veckan. Arbetsgivarnas organisation Almega vill bland annat införa en möjlighet till ständigt nattarbete, utöka den ordinarie arbetstiden för anställda som jobbar oregelbundna tider eller skift och tänja på regeln om att fridagar ska förläggas till varannan helg.

̶  Samtliga yrkanden som har en arbetstidskoppling har ett bakomliggande syfte  ̶  att få ut heltid. Vi har ett system av regler i kollektivavtalet. När du sätter samman dem och försöker schemalägga personalen når du inte heltid, säger Pierre Sandberg, förhandlare på Almega.  

Längre dagar, fler helger och mer natt. Hur blir det då med medarbetarnas arbetsmiljö?

̶  Vi vill ha en god arbetsmiljö, men vi behöver kanske differentiera reglerna. Huvudsaken är att vi på totalen har ett effektivt arbetsschema, säger Pierre Sandberg.

Hur ska reglerna differentieras?

̶  Vi behöver inse att de här kollektiva lösningarna, "one size fits all", kanske inte är framtidens melodi. En ung person utan barn kanske kan jobba oftare än varannan helg. Men när man får familj behövs ett annat schema. Och sedan när barnen blir äldre behövs ett tredje schema där helgarbete åter kan bli mer frekvent förekommande, säger Pierre Sandberg.

När det gäller lön yrkar ST på ett lägsta utrymme som motsvarar industrins märke med en individgaranti på 400 kronor i månaden för heltidsanställda om de lokala parterna inte kommer överens. Enligt Pierre Sandberg är Almegas utgångspunkt ”ingen annan än att hedra industrins märke”.

När det gäller individgarantin enades parterna förra året om en sådan på 240 kronor i månaden, ST hade då yrkat på 450 kronor. Pierre Sandberg påpekar att förhandlingar nu ska föras vid bordet. Men för samtidigt fram att Almega helst vill ta bort individgarantin helt med motiveringen att lön i stället ska spegla de anställdas prestation och kompetens.

ST trycker också i sitt yrkande på att problemet kring situationen för dem som inte får jobba vidare på grund av sjukdom, så kallad ”loss of licence”, måste få en snabb lösning. Enligt Almegas förhandlare behöver de ekonomiska förutsättningarna diskuteras under förhandlingarna.

̶  Jag vet i nuläget inte hur långt ifrån varandra vi ligger och om vi kommer att kunna skaka hand på det här i årets avtalsrörelse, säger Pierre Sandberg.

Bli den första att tycka till!