Annons:
HÖGSKOLAN
Nyhet
Tyck till!

Anmälan mot universitetsrektor läggs ned

När Karlstads universitet anställde en ny rektor anmäldes rekryteringen anonymt till Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Efter att ha gått igenom anmälan väljer nu UKÄ att lägga ned ärendet.
Johan Sterte.Bild:Johan Baggström

När det blev känt att Karlstads universitet var på väg att anställa Johan Sterte som ny rektor kom en anmälan in till Universitetskanslersämbetet, UKÄ.

Den anonyma anmälaren kritiserade universitetets rekryteringsprocess och uppgav att rekryteringen stred mot högskoleförordningen.

Anmälaren hänvisade bland annat till att det bara var en enda kandidat som presenterades för den så kallade hörandeförsamlingen och att en rådgivande valprocess inte genomförts, trots att universitetets styrelse beslutat om att en sådan skulle hållas.

I anmälan kritiseras också Johan Sterte för bristande ledarskapsförmåga, något som anmälaren anser att rekryteringsgruppen borde ha tagit mer hänsyn till.

UKÄ väljer nu att lägga ned anmälan. Anledningen är att både hör- och valprocessen har genomförts på det sätt som styrelsen hade bestämt att de skulle göras, enligt UKÄs beslut.

I beslutet påpekar UKÄ också att ämbetet normalt sett inte går vidare med anonyma anmälningar, men att ärendet trots det bedömdes som viktigt nog att utreda.

Johan Sterte är professor i kemisk teknologi. Han har tidigare varit rektor vid Växjö universitet, numera Linnéuniversitetet, och kommer närmast från tjänsten som rektor vid Luleå tekniska universitet.

Han börjar sitt nya jobb 1 september.

Artikeln är uppdaterad 2017 08 22.

Bli den första att tycka till!