Riksrevisionen följer årligen upp vad som har hänt med anledning av granskningsrapporter och revisionsanmärkningar. Uppföljningsrapporten ska ge riksdagen underlag för att bedöma Riksrevisionens resultat, det vill säga om granskningsverksamheten har bidragit till en bättre statlig verksamhet.

Årets uppföljning omfattar en djupare uppföljning av tio äldre granskningsrapporter och en mer översiktlig uppföljning av 61 nyare . Den omfattar också de två revisionsberättelser med reservation som den årliga revisionen ledde till för verksamhetsåret 2010. Uppföljningen av granskningsrapporterna visar att de ger ett betydande bidrag till förbättringsarbetet i den statliga verksamheten, skriver Riksrevisionen i ett pressmeddelande.

Problem kan dock också kvarstå efter flera år, konstaterar myndigheten. När det gäller den årliga revisionen visar uppföljningen att de myndigheter som fått en revisionsberättelse med reservation faktiskt också vidtar relevanta åtgärder för att komma till rätta med problemen.