Annons:
Statsförvaltning
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Antalet anställda inom staten ökar

Antalet anställda inom staten fortsätter att öka och uppgick i september 2016 till 261 300 personer. Sedan 2010 är en majoritet kvinnor. Det framgår av Arbetsgivarverkets rapport om löneutvecklingen inom staten.

Löneökningen för de statsanställda har i genomsnitt varit 2,6 procent under perioden september 2015 till september 2016. Under perioden är det främst kvinnliga chefer som haft en relativt hög löneutveckling. Det är enligt rapporten en förklaring till att löneskillnaden mellan män och kvinnor fortsätter att minska. Sedan år 2000 har löneskillnaderna mellan män och kvinnor inom staten halverats. Kvinnors löneökningar har också under en längre period varit större än mäns, speciellt inom vissa grupper av lika arbeten, där män generellt haft en högre lön än kvinnor.

Medellönen för de statsanställda var i september 2016 35 600 kronor per månad. Medellönen för kvinnor är 34 445 kronor per månad och för män 36 805 kronor. 42 procent av kvinnorna och 37 procent av männen hade mindre än 30 000 kronor per månad, medan 22 procent av kvinnorna och 30 procent av männen har mer än 40 000 kronor per månad.

Bli den första att tycka till!