Annons:
Mänskliga rättigheter
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Antalet fall ökar i Europadomstolen

Antalet anmälningar till Europadomstolen ökar efter ett par års nedgång, uppger Europaportalen. Vid Europadomstolen avgörs brott mot Europeiska konventionen om de mänskliga rättigheterna.

Enligt domstolens årsrapport för 2016 har antalet ärenden  ”ökat avsevärt” jämfört med de två föregående åren då antalet sjönk. Ökningen beror till stor del på ett ökat antal anmälningar från tre länder – Ungern, Rumänien och Turkiet, skriver Europaportalen. I de två förstnämnda handlar det främst om anmälningar mot förhållanden i ländernas fängelser, medan det i Turkiet handlar om att mer än 5 000 klagomål kommit in efter den misslyckade statskuppen.

Totalt fick Europadomstolen in mer än 53 000 anmälningar om brott mot de mänskliga rättigheterna under 2016. Det är en ökning med en tredjedel jämfört med året innan. Från Sverige kom 138 anmälningar under 2016. Under året avgjordes drygt 1 000 ärenden genom domar i Europadomstolen. Av dem berörde fem Sverige och i fyra av fallen var domen fällande, skriver Europaportalen.

Bli den första att tycka till!