Annons:
Hösten 2017 sökte 125 000 nya studenter högskoleutbildning, en minskning med fyra procent jämfört med året innan.Bild:Getty Images
Högskolan
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Antalet nya sökande till högskolan minskar

Antalet sökande till högskolan som inte har erfarenhet av tidigare högskolestudier minskar. Inför höstens utbildningar 2017 sökte 125 000 nya studenter, vilket innebär en minskning med fyra procent jämfört med året innan.

Sammanlagt sökte 410 000 personer till något program eller kurs vid universitet och högskolor inför höstterminen i år. Det är en minskning med en procent jämfört med hösten 2016. Av det totala antalet sökande var 63 procent kvinnor och 37 procent män.Totalt antogs 238 000 sökande till någon utbildning inför höstterminen 2017. Det innebär att 58 procent av de sökande kom in. Av dem var 61 procent kvinnor och 39 procent män.

Antalet nya sökande till högskolan har minskat från 130 000 till 125 000 mellan 2016 och 2017, konstaterar Universitetskanslersämbetet, UKÄ. Bland de sökande utan tidigare högskolestudier var 59 procent kvinnor och 41 procent män.

Det är framför allt i den yngsta åldersgruppen 19-24 år som antalet nya studenter minskat, men det är fortfarande 19-åringarna som står för den största andelen av ansökningarna. Bland de äldre åldersgrupperna i befolkningen är andelen sökande oförändrad.

Av de nya sökande hade 54 100 sökande blivit antagna i början av september. Det är ungefär lika många jämfört med förra hösten. Därmed antogs 43 procent av de sökande utan tidigare högskoleutbildning till en sökt utbildning i år. Motsvarande siffra i fjol var 42 procent. Av dem var 57 procent kvinnor och 43 procent män.

Bli den första att tycka till!