Annons:
Hög arbets­belastning, stor personal­omsättning och för många sjukfall bland de anställda gör att situationen varit ansträngd alltför länge, anser Lotta Larsson.Bild:Per Wichmann
Försäkringskassan
Nyhet
AVAnn DahlinTyck till!

Arbetsbelastningen pressar de anställda

Arbetsbelastningen på För­säkringskassan är ohållbar, säger ST-företrädare på myndigheten. Särskilt tungt är det inom sjukförsäkringen. »De som alltid har orkat tidigare börjar bli trötta nu«, säger STs sektionsordförande Lotta Larsson.

När Publikt talar med Lotta Larsson på Försäkringskassans kontor i Nyköping sitter hon just och överväger att kontakta Arbetsmiljöverket om arbets­förhållandena på myndigheten. Hög arbets­belastning, stor personal­omsättning och för många sjukfall bland de anställda har gjort att situationen varit ansträngd alltför länge, anser hon.

– Man kan tåla ett sådant här läge under en period om man vet att det ska ta slut, men här ser vi ingen ände på det, förklarar hon.

stor personalomsättning är ett problem inom hela Försäkrings­kassan. Förra året var den 10,1 procent, vilket »inte är tillfredsställande«, skriver myndigheten i sin årsredovisning för 2016. Två år tidigare var den 7,4 procent, och regeringen har i sitt regleringsbrev för 2017 särskilt påpekat att Försäkringskassan måste klar­lägga orsaker till den ökningen och möjliga åtgärder.

Försäkringskassans huvudskyddsombud Yvonne Gullberg säger att hög belastning och stor personalomsättning har blivit en ond cirkel.

– Vi har påtalat farhågorna för detta länge, framhåller hon. Nu har vi tyvärr fått kvitto på att det blev som vi sa, problemet har eskalerat så att vi har svårt att fullfölja vårt uppdrag.

Arbetsgivaren har inte tagit frågan på fullt allvar, menar hon.

– Det räcker inte att vi nyrekryterar. Vi måste behålla dem vi får in.

Yvonne Gullbergs uppfattning är att det finns flera skäl till att handläggare slutar: löneläget, den ansträngda arbetssituationen och att arbetsuppgifterna inte stämmer överens med vad man trodde om jobbet. En lösning måste fokusera på alla de delarna, anser hon.

STs sektionsordförande Lotta Larsson får ofta höra av medlemmarna att arbetet inte blivit vad de förväntade sig. Organisationsmodellen med team­arbetet fungerar inte heller som det var tänkt, anser hon.

– Teamarbete är jättebra om man har en tydlig struktur för hur man ska arbeta och en rimlig arbetsbörda. Men det blir svårt för teamen att arbeta på ett bra sätt när det är täta omorganisationer, förändringar i regelverk, arbetsmängden är för stor, och man samtidigt måste lösa problem som man inte råder över, exempelvis kollegers sjukfrån­varo och kolleger som slutar.

Pär Welander, som ansvarar för kompetensförsörjningsfrågor på Försäkringskassans HR-stab, säger till Publikt att han vill vänta med kommentarer om arbetsmiljön och personalomsättningen tills myndigheten är klar med den analys som regeringen begärt.

Bli den första att tycka till!