Annons:
Bisyssla
Nyhet
AVElin EkseliusTyck till!

Arbetsdomstolen godkänner polisers bisysslor

Det är inte alltid lätt att veta var gränserna för ”förtroendeskadlig bisyssla” går. Efter Arbetsdomstolens prövning backar nu Polismyndigheten i flera fall och tillåter bisysslor som de tidigare bedömt som oacceptabla.

I ett antal ärenden hade Polismyndigheten beslutat att poliser behövde upphöra med sina bisysslor. Arbetsgivaren ansåg att sysslorna kunde rubba förtroendet för polisernas opartiskhet i tjänsteutövningen och skada Polismyndighetens anseende.

Ett fall rörde en bombtekniker, som på sin fritid arbetade som instruktör i säker och sparsam körning och fakturerade uppdragen genom en enskild firma. Polismyndigheten hävdade bland annat att polisanställningen kunde fungera som en konkurrensfördel i förhållande till andra aktörer – och att polisen alltså drog fördel av sin statliga anställning i sin privata verksamhet.

Ett annat fall gällde en polis som arbetade som utredare på en familjevåldssektion. Han var också delägare i ett aktiebolag som anordnade föreläsningar i skolor om faror på internet. Polismyndigheten bedömde att bolagets verksamhet hade beröringspunkter med Polisens, eftersom båda vill förebygga och förhindra brott. Myndigheten ansåg också att även den här polisen drog en ”otillbörlig fördel” av sin statliga anställning.

Arbetsdomstolen konstaterar att riskgraden för polisers bisysslor är hög – och att endast små risker därför ska accepteras. Anledningen är att polisverksamhet innebär myndighetsutövning mot enskilda och Polisen är en offentlig verksamhet som har allmänhetens ögon på sig. Men Arbetsdomstolen tycker ändå inte att det finns några direkta beröringspunkter mellan de aktuella polisernas bisysslor och deras yrkesutövning. Därför anser domstolen att risken för förtroendeskada är så låg att bisysslorna är acceptabla.

Efter Arbetsdomstolens beslut har Polismyndigheten upphävt sina tidigare beslut och kommit fram till att bisysslorna inte är förtroendeskadliga.

I ytterligare ett fall har myndigheten också backat, utan att ärendet gått vidare till Arbetsdomstolen, skriver LO-TCO Rättsskydd i ett pressmeddelande. Det gällde en polis som arbetade som spanare och på fritiden ville bedriva affärsverksamhet genom att fotografera och filma golfbanor med drönare. I det ärendet gjorde Polismyndigheten en förnyad bedömning, och kom fram till att bisysslan var tillåten.  

Ännu ett fall behandlas just nu av Arbetsdomstolen, uppger LO-TCO Rättsskydd. Det handlar om en polis som arbetar med pass- och beslagsärenden och på fritiden arbetar ideellt i en förening som ska stötta och vägleda våldsutsatta kvinnor. Arbetsdomstolens förväntas meddela sitt beslut inom kort.

Bli den första att tycka till!