Annons:
Diskriminering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetsförmedlingen döms för diskriminering

Det var indirekt diskriminering när Arbetsförmedlingen drog tillbaka ersättningen till en arbetssökande som inte ville söka ett jobb av religiösa skäl. Det fastslår Svea hovrätt i en dom.

Svea hovrätt fastställer tingsrättens dom mot Arbetsförmedlingen rörande en man som av religiösa skäl inte ansåg sig kunna söka ett anvisat arbete. Att återkalla mannens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin var diskriminering som har samband med religion. Det konstaterar hovrätten i sin dom.

Mannen blev i februari 2014 erbjuden att söka ett jobb som säljare för ett företag som bland annat säljer lotter. Mannen förklarade att han som Jehovas vittne av personliga skäl inte kunde ta det aktuella arbetet. På grund av etiska och moraliska principer skulle jobbet gå emot hans religiösa övertygelse.

Trots det återkallade Arbetsförmedlingen mannens anvisning till jobb- och utvecklingsgarantin och menade att mannen hade misskött sig genom att bidra till att han inte kallades på intervju hos en arbetsgivare som hade ett arbete att erbjuda. Mannen blev därmed av med sin aktivitetsersättning under 45 dagar. Diskrimineringsombudsmannen, DO, stämde Arbetsförmedlingen för diskriminering inför domstol.

Hovrätten håller med tingsrätten om att mannen har utsatts för indirekt diskriminering. Arbetsförmedlingen har tillämpat en regel som framstår som neutral, men som särskilt missgynnar personer med sådan religiös övertygelse som mannen har.

”Hovrätten konstaterar att religiösa skäl har särskild tyngd i den intresseavvägning som Arbetsförmedlingen ska göra och att Arbetsförmedlingen borde ha betraktat skälen att tacka nej som godtagbara. Avstängningen har därmed varit för ingripande”, skriver Martin Mörk, chef för Diskrimineringsombudsmannens processenhet, i ett pressmeddelande.

Bli den första att tycka till!