Annons:
ARBETSFÖRMEDLINGEN
Nyhet
AVLeif HolmkvistTyck till!

Arbetsförmedlingen drar ned på konsulter

Arbetsförmedlingen dras med ett stort ekonomiskt underskott. Därför får ett 60-tal it-konsulter gå. STs avdelningsordförande Fredrik Andersson är bekymrad: ”Det riskerar att drabba både våra anställda och verksamheten.”
Filippa Jennersjö, it-chef på Arbetsförmedlingen.Bild:Lina Siksjö
Fredrik Andersson, ordförande för ST inom Arbetsförmedlingen.Bild:Casper Hedberg

I juli konstaterades att Arbetsförmedlingen hade ett underskott på 100 miljoner kronor i förhållande till budgeten. 70 miljoner härrörde från it-avdelningen. Därför beslöts att ett 60-tal it-konsulter skulle lämna myndigheten.

Fredrik Andersson är orolig för följderna av krisåtgärderna:

– Vad händer med våra medlemmar som är kvar inom it och måste ta över konsulternas jobb? Det finns en risk att vi inte klarar av att möta kunderna i nya kanaler och då är det allvarligt.

Han har krävt mer information om Arbetsförmedlingens ekonomiska situation:

– Vi fick information om krisen efter sommaren. Nu hoppas jag få veta mer vid myndighetssamverkan i veckan som kommer.

Arbetsförmedlingen utvecklar sina digitala tjänster med två huvudmål, förklarar it-chefen Filippa Jennersjö:

– Vi gör en storsatsning för att nå våra kunder i nya kanaler samtidigt som vi ska ge våra arbetsförmedlare nya digitala verktyg så att de bättre kan serva kunderna. Den digitala utvecklingen har varit eftersatt och därför ökade antalet konsulter. Av säkerhetsskäl har vi också det mesta av driften internt eftersom uppgifter är sekretessbelagda.

It-avdelningen har i dag cirka 380 anställda och omkring 200 konsulter, som nu bantas till cirka150 vid årsskiftet. Budgeten för 2017 är 814 miljoner kronor plus en investeringsbudget på 117 miljoner.

– Jag har gjort en prognos på ett underskott på 49 miljoner kronor för året, säger Filippa Jennersjö. Men jag hoppas av det ska kunna bli mindre.

Klarar ni att få igång nya system med den personal ni får kvar?

– Ja, det ska varken drabba verksamheten eller våra anställda. Tvärtom, vi ska ju bli bättre och mer effektiva med de nya systemen.

Bli den första att tycka till!