Annons:
Arbetslösheten är ojämnt fördelad över landet, visar en genomgång som TT har gjort. ”En ökad omflyttning skulle hjälpa mycket.”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson.Bild:Getty Images
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetsförmedlingen: Fler arbetslösa borde flytta

Arbetslösheten i landet är ojämnt fördelad. I vissa kommuner finns fler lediga jobb än arbetslösa. I andra finns knappt några jobb alls att söka. Därför anser Arbetsförmedlingen att fler borde flytta för att få jobb.

Nyhetsbyrån TT har gått igenom kommun för kommun för att kartlägga hur många lediga jobb det finns per arbetssökande. Arbetsförmedlingens statistik visar att skillnaderna över landet är stora. I  Malung-Sälen finns fler lediga jobb än arbetslösa. Bristen på arbetskraft är uppenbar, både inom det offentliga och inom näringslivet.

”Det är ett bekymmer, det gäller att få familjer att flytta upp, men det är tufft att rekrytera till vårt område”, säger kommunstyrelsens ordförande Hans Unander, S, till TT.

Den dåliga matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb präglar den svenska arbetsmarknaden. Samtidigt som behovet av arbetskraft är mycket stor i vissa branscher och regioner är arbetslösheten fortsatt stor, främst bland utrikes födda och personer med svag utbildningsbakgrund.

Antalet lediga jobb per arbetssökande har enligt Arbetsförmedlingens statistik inte varit så stor som nu på åtminstone 20 år. Ändå ger Arbetsförmedlingens platsbank inte en fullständig bild.

”En ökad omflyttning skulle hjälpa mycket. Andelen enkla jobb som inte kräver särskilt mycket förkunskaper är för få i förhållande till de arbetssökande”, säger Arbetsförmedlingens prognoschef Håkan Gustavsson till TT.

Bristen på kvalificerad arbetskraft är störst i storstäderna, där näringslivet letar med ljus och lykta efter personal. Ute i landet är det enligt TT främst offentlig sektor som letar efter kompetent personal.

Bli den första att tycka till!