Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVLinda Kling1 kommentarer

Arbetsförmedlingens analyser får hård kritik

Matchningen mellan arbetssökande och lediga jobb har stadigt försämrats de senaste åren. Nu kritiserar Riksrevisionen Arbetsförmedlingens egna analyser av utvecklingen, som de menar riskerar leda till felaktiga insatser.

Enligt Arbetsförmedlingens egna analyser beror den försämrade matchningen på att gruppen arbetssökande förändrats och i ökande utsträck­ning består av personer med bland annat låg utbildningsnivå, hög ålder, utrikes bakgrund och nedsatt arbetsförmåga på grund av funktionsnedsättningar.

Men Riksrevisionens granskning visar att bara en tredjedel av den försämrade matchningen kan förklaras av det. Huvuddelen av försämringen är ännu så länge oförklarad, menar Riksrevisionen.

”Vår bedömning är att bristerna i analyserna beror på att Arbetsförmedlingen har använt makrodata för att besvara frågor som kräver mikrodata. Därmed finns det också anledning att befara att Arbetsförmedlingens val av insatser har baserats på analys med tydliga svagheter”, skriver riksrevisor Stefan Lundgren i ett pressmeddelande.

Riksrevisionens granskning visar också att skillnaden mellan ”förhållandevis väletablerade grupper” och ”utsatta grupper” när det gäller chansen att få jobb har minskat de senaste åren, tvärt emot vad Arbetsförmedlingens egna analyser visat.

Riksrevisionen rekommenderar nu Arbetsförmedlingen att göra fördjupa sina analyser och använda andra metoder.

Det finns idag typ 80,000 långtidsarbetslösa och huvuddelen av dessa har arbetat under 20-30 år, har oftast gymnasial examen, är födda i Europa och 1/4 har någon form av akademisk examen. Den gemensamma nämnaren är att de flesta är över 45 år och hälften är över 54.
Vad riksrevisionen har fått sina siffror ifrån undrar jag, men de har blandat ihop långtidsarbetslösa med andra grupper. Det stora problemet är att Af inte har haft tid att arbeta med långtidsarbetslös annat än med "matchningsaktiviteter" och att viktiga stöd som pendlingsbidrag, flyttstöd samt nystartsjobb utan inkomsttak avskaffades i april 2015. Sedan dess har Af sänt tillbaka miljardbelopp varje år och nu senast drygt 4 miljarder.