Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetsgivare angriper skyddsombudssystem

Svenskt Näringsliv vill ta ifrån facket rätten att utse regionala skyddsombud. Arbetsgivarorganisationen vill också att det statliga stödet till verksamheten dras in.

I en ny rapport från Svenskt Näringsliv föreslås att det ska bli enklare för andra än fackligt anslutna att vara skyddsombud. Utgångspunkten ska enligt arbetsgivarna vara att en medarbetare som är kompetent, visar intresse för arbetsmiljöfrågor och har kollegornas förtroende är lämplig att vara skyddsombud, oberoende av facklig tillhörighet.

Det statliga stödet till facken för att finansiera arbetet med regionala arbetsskyddsombud är 110 miljoner kronor per år. Nu vill Svenskt Näringsliv att lagen ändras. Enligt rapporten sätter Svenskt Näringslivs medlemsföretag arbetsmiljön högt upp på agendan. Det stärker konkurrenskraften, och tack vare engagerade medarbetare, skyddsombud och arbetsgivare fungerar den lokala samverkan bra på många arbetsplatser.

Arbetsgivarna vill hellre ha ett system med oberoende rådgivare som hjälper företagen med arbetsmiljöarbetet. Finansieringen kan delvis ske genom att använda dagens statliga bidrag till facket. På så sätt minskar antalet konfliktsituationer, anser Svenskt Näringsliv.

Arbetsgivarna vill också ha nya regler för när det ska vara obligatoriskt att tillsätta arbetsmiljö- eller skyddsombud och arbetsmiljö- eller skyddskommitté. Kravet på ombud och kommitté ska inte längre utgå från antal arbetstagare utan ska bedömas utifrån vad arbetsförhållandena kräver, anser Svenskt Näringsliv.

Utgångspunkten för stridssignalerna från arbetsgivarorganisationen är ett betänkande från en statlig utredning. Utredningens förslag är att fackligt anställda regionala skyddsombud får rätt att besöka också arbetsplatser utan fackmedlemmar, om arbetsgivaren har kollektivavtal. Enligt dagens regler får regionala skyddsombud bara besöka företag där de har egna medlemmar.

Enligt rapporten finns det en rad problem redan med gällande ordning. Det kan bli missförstånd om det inte framgår vilken roll ett regionalt skyddsombud har vid ett företagsbesök. Frågan uppstår ofta om det handlar om arbetsmiljöarbete, facklig verksamhet eller medlemsvärvning. I vissa fall upplevs besöket som ett intrång i det lokala arbetsmiljöarbetet, i andra går det regionala skyddsombudet utanför sina befogenheter och utför vad som kan kallas facklig myndighetsutövning, skriver Svenskt Näringsliv.

Bli den första att tycka till!