Annons:
Omlokalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetsgivarverket emot omlokalisering

Arbetsgivarverket är kritiskt till landsbygdskommitténs förslag att omlokalisera statliga myndigheter. I ett remissvar till utredningen anser arbetsgivarorganisationen att omlokalisering leder till effektivitetsförluster och stora kostnader.

I sitt remissvar skriver Arbetsgivarverket att omlokalisering av en myndighet innebär betydande effektivitetsförluster. Enligt remissvaret bör strävan vara att hitta alternativa åtgärder som kan förbättra landsbygdens förutsättningar, utan att det skapar motsättningar mellan effektivitet och önskad resursomfördelning.

Arbetsgivarverket vänder sig bestämt emot utredningens förslag att omlokalisera 10 000 jobb från Stockholm ut i landet. Behovet av högutbildad arbetskraft inom staten gör att det inte lämpligt att omlokalisera statlig verksamhet. Det riskerar att skapa stora påfrestningar på den berörda statliga verksamheten. Om omlokalisering ska ske bör det genomföras till orter med en god arbetsmarknad som kan ge ett stabilt underlag för kompetensförsörjningen.

Arbetsgivarverket framhåller de statliga myndigheternas stora behov av högutbildad arbetskraft. Utredningens förslag om utbildningscentra för högre utbildning i kommunerna är enligt remissvaret ingen fullgod lösning ur kvalitetssynpunkt.

Däremot ställer sig Arbetsgivarverket bakom att den digitala infrastrukturen i landet behöver förstärkas och byggas ut i hela landet, men pekar på att det kommer att påverka efterfrågan på fysiska möten i myndighetskontakterna och därmed även förutsättningarna för de statliga myndigheterna att driva lokalkontor.

Bli den första att tycka till!