Annons:
AVTAL
Nyhet
AVSusanne Eriksson3 kommentarer

Arbetsgivarverket vill ha sifferlöst avtal

Arbetsgivarverket vill ha ett avtal utan centralt fastställda löneökningar. De statliga arbetsgivarna vill också ta bort olika anställningsförmåner och få möjlighet att mer självständigt förlägga arbetstiden.

Nu har parterna på det statliga avtalsområdet lämnat sina yrkanden. Precis som föregående år har de helt olika syn på siffror i avtalet och avtalstidens längd.

Arbetsgivarverket vill ha ett uppsägningsbart tillsvidareavtal utan centralt fastställda löneökningar i vare sig siffror eller procent, medan Offentliganställdas förhandlingsråd, OFR – där ST ingår – vill ha ett tidsbegränsat avtal med siffror.

– Vi har ändå att förhålla oss till märket i den konkurrensutsatta industrin, det tycker vi räcker. Med ett tillsvidareavtal skulle vi kunna jobba mer långsiktigt med lönebildning, säger Arbetsgivarverkets nya förhandlingschef Anna Falck.

Arbetsgivarverket fortsätter också att yrka på att lönesättande samtal, där lönen sätts i ett samtal mellan chef och medarbetare, ska vara huvudmetod i löneförhandlingar. OFR å sin sida vill att den anställda ska kunna välja mellan den metoden och traditionell kollektivavtalsförhandling.

Men Anna Falck säger att hon håller med OFR om att metoden kan utvecklas.  

– På vissa arbetsplatser där det fungerar har det blivit bättre kvalitet. Men, inom exempelvis högskolevärlden, som precis börjat använda metoden, har parterna ett fortsatt ansvar för att stötta. Det är också viktigt att myndigheterna tar fram bra lönekriterier.

Arbetstidsfrågorna är en het potatis. Arbetsgivarverket yrkar på att parterna inleder ett arbete för att förändra de avtal som handlar om arbetstid. Som måste gå i en riktning som ger arbetsgivaren möjlighet att mer självständigt, med rimlig hänsyn till medarbetarens behov av inflytande och framförhållning, förlägga arbetstiden, skriver man.

– Vi måste sätta oss ned med arbetstidsfrågorna – och diskutera. Vi anser att dagens former och bestämmelser försvårar en effektiv förläggning av arbetstiden, säger Anna Falck.

OFR kräver i stället arbetstidsförkortning och att arbetstagarna ska ha större möjlighet att anpassa arbetstiden, något som Anna Falck inte vill kommentera i dagsläget.

Dessutom vill Arbetsgivarverket sänka taket för antalet sparade semesterdagar till 30.

– Kvoten sparad semester är väldigt stor. Det har också en hälsoaspekt, säger Anna Falck.

Arbetsgivarverket vill också:

  • Ta bort rätten till ersättning för läkemedel och läkarvård och ersätta den med exempelvis ett friskvårdsbidrag.
  • Begränsa rätten till ledighet för visstidsanställning inom staten.
  • Ta bort rätten till flyttersättning.
Det har hon rätt i. Möjligheten att kunna spara semester säg 1-3 år för att sedan kunna gå på en längre semester är absolut positivt för hälsan. Den möjligheten vill hon nu ta bort. Hon vill alltså att vi ska ha sämre hälsa som anställda inom staten.. Ett huvudlöst resonemang med tanke på den utbildning hon säger sig ha.
Det är bekymmersamt att Agv inte verkar inse att staten som arbetsgivare (likväl som arbetsgivare i privat sektor) blir allt mer beroende av att kunna rekrytera rätt personer dvs engagerade medarbetare med både formell kompetens och önskvärda personliga egenskaper för att över huvud taget kunna driva en effektiv verksamhet som uppbär medborgarnas förtroende.

Hur ska man klara av detta när man dvs arbetsgivaren aktivt vill göra det mindre attraktivt att arbeta i myndighetssverige i stället för det motsatta?
"Det har också en hälsoaspekt, säger Anna Falk"
Som om någon skulle tro att Arbetsgivarvetkets nya chef bryr sig om de anställdas hälsa! På riktigt!