Annons:
Arbetsmiljö
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Arbetsmiljöverket vill förenkla arbetsmiljöregler

Arbetsmiljöverket vill förenkla arbetsmiljöreglerna, utan att kraven sänks. Myndigheten vill att 72 olika föreskriftshäften ska bli 17. Förändringarna ska göra reglerna enklare och mer pedagogiska.

I dag finns cirka 2 300 arbetsmiljöregler samlade i 72 föreskriftshäften. Arbetsmiljöverket vill minska antalet till 17. Det innebär inte att arbetsmiljökraven sänks, enligt  pressmeddelandet från myndigheten. Reglerna ska ge samma skydd som i dag. Förslaget är en del av ett större utvecklingsarbete av hur Arbetsmiljöverket utformar och följer upp sina föreskrifter.

”Förutsättningarna att leva upp till föreskrifterna blir bättre. Det ska vara enklare att förstå och följa reglerna. Strukturen ska på ett bättre sätt visa hur de olika föreskrifterna hänger ihop, ge stöd för att minska dubbelregleringar och överlappningar och hantera frågor som vi möter i det moderna arbetslivet”, kommenterar Torben Vincentsen, som ansvarar för regelförnyelsearbetet.

i den nya strukturen ska det vara enkelt att hitta de regler som gäller för den som är ansvarig för arbetsmiljön. Arbetsgivare, byggherrar och projektörer har egna ingångar i strukturen.

”Tydliga och pedagogiska ingångar till reglerna är viktiga för att göra det överskådligt och lätt att hitta i regelverket vad som gäller för exempelvis arbetsgivare eller byggherrar. Det ger Arbetsmiljöverket bättre förutsättningar att utforma enhetliga och mer relevanta regler”, skriver juristen Jonas Hamark i Arbetsmiljöverkets pressmeddelande.

Det ska även finnas särskilda föreskriftshäften som berör vanliga arbetsmiljörisker, användning av arbetsutrustning och utformning av arbetsplatser. Det ska också finnas häften om personlig skyddsutrustning, hygieniska gränsvärden och hälsokontroller.

I början av 2018 kommer Arbetsmiljöverkets generaldirektör att besluta om förändringarna. Arbetsmarknadens parter har fått ta del av förslaget till ny regelstruktur och kommer att ges möjlighet att komma med synpunkter. De kommer också i fortsättningen att delta i delar av arbetet. Den nya strukturen kan införas tidigast i slutet av 2021.

Bli den första att tycka till!