Annons:
STs medlemsavgift går bland annat till kanslilöner, kongress och strejkkassanBild:Getty Images
medlemsavgiften
Fördjupning
AVSusanne ErikssonTyck till!

Avgiften grunden för facken

Fackförbund har alltid tagit ut en medlemsavgift, och den är väldigt viktig för förbundens verksamhet, säger Anders Kjellberg, professor i sociologi på Lunds universitet som forskar om fackföreningsrörelsen.

Den svenska arbetsmarknaden bygger på att parterna själva finansierar den svenska modellen.

– I Frankrike däremot är facken statssubventionerade. Där är å andra sidan organisationsgraden väldigt låg. I stället bygger deras system bland annat på statligt bestämda minimilöner, säger Anders Kjellberg.

1 januari 2007 ändrade den dåvarande alliansregeringen på avgiftssystemet till a-kassan och tog bort skattereduktionen på såväl a-kasse­avgiften som fackförbundsavgiften.

Det var inte första gången man tog bort möjligheten till skattereduktion men sammantaget ledde förändringarna till att många fack och a-kassor delades upp i separata organisationer och att avgifterna höjdes. TCO-förbunden tappade nästan sju procent av medlemmarna mellan 2006 och 2008.

– Många medlemmar tyckte att det blev för dyrt att vara med i både fack och a-kassa. Det ledde till att inkoms­terna från medlems­avgifterna sjönk, säger Anders Kjellberg.

Efter det har facken haft svårt att få ekonomin att gå ihop – och svårt för att höja medlemsavgifterna, menar han.

– Man kan säga att facken är försiktiga med att höja, för om man höjer avgiften och nyttan är den­samma kan man tappa medlemmar. Så i stället har man fått göra ned­skärningar på annat.

I budgetproposition för 2018 före­slås att skattereduktion för fack­förbundsavgiften återinförs.

Vad används STs medlemsavgifter till?

3 frågor till Joel Degols, ombudsman på ST.

–  De används bland annat till anställda som jobbar med förhandling, utbildning, medlemsvärvning, rådgivning, kommunikation, organisations­utveckling och opinionsbildning. De går också till att skapa demokratiska mötesplatser för medlemmar och förtroendevalda.

Vad gör ST för nytta?

–  Dels skapar ST trygghet, nytta och mervärde för enskilda medlemmar genom stöd och förmåner, dels handlar det om att ST arbetar för att bevara och utveckla arbetsvillkoren på arbetsplatserna. Dessutom driver förbundet påverkansarbete, inte minst i olika lagstiftningsfrågor.

Vad har ST för medlems­förmåner?

–  Förutom stödet från våra lokala förtroendevalda finns rådgivningen ST Direkt. De som svarar är experter på allt som rör medlemmarnas vardag på jobbet. Andra tjänster som erbjuds är löne- och karriär­rådgivning. Inkomstförsäkring ingår i medlemskapet om man är med i a-kassan och man kan teckna förmånliga gruppförsäkringar. Medlem­skapet ger också möjlighet att påverka ST och sin arbetsplats. Sist men inte minst får medlemmar tidningen Publikt.

Så ser STs budget ut

Under 2016 fick ST in 168 mil­joner kronor på medlems­avgifter. Det räckte inte till utgifterna, som var på närmare 205 miljoner kronor.

42 procent av STs utgifter är kostnader för kansliorganisationens personal. 12 procent går till drift, it och lokaler. 16 procent är omkostnader för den förbundsgemensamma verksamheten.

ST särredovisar inte närmare hur dessa kostnader fördelas på olika delar av verksamheten, såsom förhandlingar, utbildning och facklig rådgivning.

Därutöver går pengar bland annat till STs avdelningar i form av anslag, och till medlems­avgifter till TCO och andra organisationer.

Vart fjärde år är kongressen en stor kostnadspost.

Mycket pengar i strejkkassan

Genom åren har ST byggt upp en strejkkassa, som kan användas när medlemmarna inte får lön vid en konflikt. I STs strejkkassa 2016 fanns drygt 360 miljoner kronor.

Men förbundet kan också använda sitt egna kapital, så den verkliga strejkförmågan ligger på över en miljard kronor.

248

kronor i månaden är förbunds­avgiften till ST för dem med en månadslön på 24 000 kronor eller mer.

Lägst avgift, 136 kronor, har de med en månadslön under 12 000 kronor.

De flesta betalar också en lokal avgift till sin avdelning eller sektion.

Studenter, doktorander och pensionärer har reducerad avgift, liksom nya medlemmar.

Det var billigare förr

Sex eller tolv kronor, beroende på lön, var årsavgiften till ST 1945. Tolv kronor motsvarar drygt 243 kronor i dagens penningvärde. Då bestod förbundet av en central ombudsman och ett kansli.

I en artikel i Statstjänstemannen förordades dock en avgiftshöjning. Som exempel togs Arbetsförmedlingstjänstemännens Riksförbund som hade en högsta avgift på 72 kronor.

Bli den första att tycka till!