Annons:
Bild:Getty Images
Spårtrafik
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Avtal klart för anställda inom järnväg

Avtalet är värt 6,5 procent under tre år, varav en del avsätts till flexpension och för spårtrafikens del även till ”loss of license”. Nu har STs medlemmar inom spårtrafik och bransch järnvägsinfrastruktur fått nya löneavtal.

– Vi är väldigt nöjda med uppgörelsen. Det har tagit tid men det har det varit värt, säger STs förhandlingschef Åsa Erba-Stenhammar.

ST krävde löneökningar i paritet med branschen och övriga arbetsmarknaden både inom bransch spårtrafik och bransch järnvägsinfrastruktur. Det avtal som är påskrivet ligger i paritet med industriavtalet, som sätter det så kallade märket för hela arbetsmarknaden.

Avtalen med Almega ger löneökningar på 6 procent respektive 6,1 procent över tre år, och utöver det avsätts 0,4 procent i båda avtalen till flexpension, det vill säga en möjlighet att gå ned i arbetstid för den som närmar sig pensionsåldern.

– För ett år sedan stod vi inför en situation med ett a- och b-lag – där vissa på arbetsmarknaden hade flexpension och andra inte. Nu har vi kommit bort från det. Både bransch spårtrafik och bransch järnvägsinfrastruktur har flexpension i sina nya avtal, säger Åsa Erba-Stenhammar.

I avtalet för spårtrafiken har parterna också kommit överens om att 0,1 procent av de 6,5 procenten ska avsättas till ”loss of license”, det vill säga till personer som inte får jobba kvar med vissa arbetsuppgifter för att de drabbats av sjukdom.

– Efter många års kamp har vi också kommit närmare en lösning för loss of license. Det är vi väldigt stolta över. Det ska säkerställa ett skydd för personer med säkerhetstjänst, säger STs ombudsman Marita Larsson.

Detaljerna är inte klara men målet är att en person som blir uppsagd ska kunna få upp till 12 månaders full lön och att det blir någon form av kollektivavtalad stiftelse, förklarar hon.

ST hade yrkat på en garanterad löneökning om 400 kronor inom spårtrafiken om lokala parter inte kommer överens om annat. Där kom förbundet inte ända fram utan individgarantin är på 245 kronor första året, 250 kronor andra året och 256 kronor tredje året. Det finns också en låglönesatsning med i avtalet.

En annan fråga som ST lagt ned tid på i spåravtalet är att förhandla om förbättringar i löneprocessen.

– I avtalet har vi fått inskrivet ett större inflytande. Nu ska lokala parter göra en avstämning i anslutning till slutförd lönerevision, säger Marita Larsson.

När det gäller arbetstidsfrågor fick ST inte igenom några förändringar.

– Men vi lyckades stoppa Almegas krav, som skulle lett till ytterligare försämringar.

Enligt Marita Larsson är arbetsmiljöfrågor något som ST kommer att fortsätta driva, då Almega avvisat alla yrkanden på detta område med hänvisning till att det redan finns reglerat i lagtext. 

Avtalet löpte ut 30 april 2017. STs medlemmar inom bransch spårtrafik är tågvärdar, kundtjänstpersonal, lokförare och administrativ- och ledningspersonal på exempelvis SJ, Green Cargo, Arriva, Transdev och MTR. Medlemmarna inom bransch järnvägsinfrastruktur finns på Infranord.

 

Bli den första att tycka till!