Annons:
Arbetsrätt
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Bara var fjärde i TCO vill ändra turordningsregler

Enligt en opinionsundersökning vill bara 23 procent av medlemmarna i TCO-förbunden ändra turordningsreglerna i lagen om anställningsskydd, las. Siffrorna redovisas av TCO-ordföranden Eva Nordmark i en debattartikel.

TCO-ordföranden Eva Nordmark skriver i en debattartikel tillsammans med TCOs Värmlandsordförande Farid Sajadi att ändrade turordningsregler inte är en valvinnare för något parti. I en opinionsundersökning som TCO låtit Novus genomföra svarar 54 procent att de är positivt inställda till turordningsreglerna. Bara 23 procent är negativa.

De flesta TCO-medlemmar i Värmland som sägs upp på grund av en neddragning eller omorganisation omfattas i dag av ett omställningsavtal, skriver TCO-företrädarna i debattartikeln i Värmlands Folkblad.

”Detta är kollektivavtal som fack och arbetsgivare förhandlat fram utifrån dagens turordningsregler i LAS. Omställningsavtalen ger den uppsagde extra ekonomisk trygghet och hjälp från en trygghetsorganisation med att hitta ett nytt jobb redan innan uppsägningstiden löpt ut. I utbyte ger omställningsavtalen arbetsgivaren större möjligheter att behålla personer som de anser är viktiga för företaget.”

Ändrade turordningsregler skulle äventyra omställningsavtalen som är särskilt viktiga för yrkesgrupper som TCOs medlemsförbund organiserar, skriver de två:

”Om målet är att öka Sveriges konkurrenskraft och sänka arbetslösheten finns det betydligt bättre sätt än att ändra i turordningsreglerna. Från TCOs sida vill vi till exempel förbättra möjligheterna för människor som har arbetat ett antal år att vidareutbilda sig på hel- eller deltid för att på så vis kunna utvecklas inom sitt yrke eller helt byta bana. Det skulle öka dynamiken på arbetsmarknaden.”

Bli den första att tycka till!