Annons:
Diskriminering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Begreppet nedsatt arbetsförmåga ses över

Arbetsförmedlingen ska göra en översyn av hur begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar dem som berörs. Det skriver regeringen i sitt regleringsbrev för myndigheten för 2018.

Regeringen uppdrar till Arbetsförmedlingen att utreda om användningen av begreppet nedsatt arbetsförmåga påverkar de personer som berörs. Arbetsförmedlingen ska också undersöka situationen på arbetsmarknaden för män och kvinnor med funktionsnedsättning.

Regeringen hänvisar i ett pressmeddelande till att både funktionshinderrörelsen och FNs kommitté för mänskliga rättigheter anklagat Sverige för att personer med funktionsvariationer diskrimineras på grund av tillämpningen av begreppet nedsatt arbetsförmåga på arbetsmarknaden. Regeringen anser därför att det är angeläget att se över dagens användning av termen nedsatt arbetsförmåga och ta fram kunskap om hur detta påverkar dem som berörs.

Enligt regleringsbrevet ska Arbetsförmedlingen om så behövs lämna förslag på ett alternativt språkbruk och beskriva konsekvenserna av en eventuell förändring. Uppdraget ska redovisas till Arbetsmarknadsdepartementet senast 15 november 2018.

Arbetsförmedlingen ska också i övrigt undersöka situationen på arbetsmarknaden för personer med funktionsnedsättning. Undersökningen ska vara kopplad till Arbetskraftsundersökningarna och beställas efter samråd med Statistiska centralbyrån, Diskrimineringsombudsmannen och Myndigheten för delaktighet. Resultatet av den undersökningen ska redovisas senast 31 mars 2018.

Bli den första att tycka till!