Annons:
Upphandling
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Bristande öppenhet efter upphandling

Sverige är sämst i EU på att ange kontraktsvärdet i efterannonsering av offentliga upphandlingar, enligt en rapport från Konkurrensverket. Trafikverket och Försvarets materielverk återfinns bland de myndigheter som får kritik.

Alla offentliga upphandlingar över vissa tröskelvärden ska annonseras i EUs annonsdatabas Tenders Electronic Daily, Ted.  Också när ett kontrakt har tilldelats ska det annonseras i Ted genom en så kallad efterannons. Av efterannonsen ska bland annat framgå vilken leverantör som vann upphandlingen och till vilket värde kontraktet beräknas till.

Nu riktar Konkurrensverket kritik mot 19 myndigheter, varav två statliga - Trafikverket och Försvarets materielverk. Granskningen har gällt efterannonsering och om efterannonsen innehållit uppgift om kontraktets värde. Granskningen visade att den vanligaste orsaken till att efterannonsen uteblir är brister i de interna rutinerna, eller att de interna rutiner som finns inte har följts.

Enligt statistik som redovisas av Konkurrensverket innehåller bara nio procent av de svenska myndigheternas efterannonser uppgift om kontraktets värde. Det gör Sverige sämst i EU att följa reglerna om efterannonsering.

”Att vara transparent och öppen med att tala om vilket företag som vann en upphandling är viktigt. Det gör det möjligt för allmänheten och konkurrenter att ha insyn i upphandlingsprocessen, och det är en förutsättning för att upprätthålla ett förtroende på sikt”, skriver Konkurrensverkets tillförordnade generaldirektör Karin Lunning i ett pressmeddelande.

Avsikten med Konkurrensverkets tillsyn och rapport är att få fler myndigheter att följa reglerna för efterannonsering. Syftet har också varit att kartlägga varför svenska upphandlande myndigheter inte följer reglerna.

”Det är viktigt att ha en öppenhet och redovisa hur skattepengar används. Vid efterannonsering redovisas vilka företag som fått kontrakten, och värdet på de kontrakt som tilldelats. Det är förvånande att Sverige är sämst i EU på att visa en sådan öppenhet”, skriver Karin Lunning.

Bli den första att tycka till!