Annons:
Digitalisering
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Brister hindrar användande av öppna data

Det finns flera återkommande hinder för utomstående att i praktiken utnyttja de öppna data som statliga myndigheter publicerar. Den slutsatsen drar Statskontoret efter en analys.

Statskontoret har analyserat vilka hinder som finns för att använda information som statliga myndigheter har publicerat som öppna data. Analysen omfattar de öppna data som finns publicerade på 40 olika myndigheters webbplatser, samt på länsstyrelsernas geodatabas och gemensamma karttjänster.

I rapporten identifierar Statskontoret flera återkommande hinder som försvårar för olika användargrupper att vidareutnyttja myndigheternas öppna data. Hindren är störst för avancerade användare, som programmerare och tjänsteutvecklare. Det är till exempel få myndigheter som tillgodoser den gruppens önskemål om applikationsprogrammeringsgränssnitt, API, eller motsvarande tjänster, konstaterar Statskontoret.

Många av de identifierade hindren kan myndigheterna själva göra något åt. I rapporten redovisar Statskontoret vad respektive myndighet kan utveckla för att deras öppna data ska bli mer användarvänliga.

Statskontoret anser också att regeringen på olika sätt kan driva på myndigheternas arbete med öppna data. I rapporten lämnar Statskontoret förslag på åtgärder som regeringen och den kommande myndigheten för digitalisering av den offentliga sektorn kan vidta för att snabba på utvecklingen.

Bli den första att tycka till!