Annons:
Arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Brister i hantering av aktivitetsstöd

Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF, har hittat brister i Arbetsförmedlingens hantering av ersättningar till arbetssökande som misskött sitt arbetssökande, förlängt eller själv orsakat sin arbetslöshet.

Inom Arbetsförmedlingen är det enheten för ersättningsprövning som utreder och fattar beslut om aktivitetsstöd, efter underrättelser från myndighetens lokala kontor. Det kan handla om att en programdeltagare misskött sitt arbetssökande, förlängt tiden i arbetslöshet eller själv orsakat sin arbetslöshet. IAF har genomfört en granskning av hur enheten tillämpar regelverket.

I nästan nio ärenden av tio finner inspektionen att Arbetsförmedlingen har följt reglerna. Men IAFs rapport visar också på brister och förbättringsområden som är viktiga för regeltillämpning och likabehandling av programdeltagarna.

IAF är tveksam till de fall där enheten i efterskott godkänt sjukdom som godtagbart skäl att utebli från ett inbokat möte. Om programdeltagaren inte i förväg meddelar förhinder, utan först i efterhand meddelar att hen varit sjuk, har bedömningen varit att det fanns godtagbara skäl. Det har lett till att ärendet avskrivs eller handläggaren beslutar att ingen sanktion ska meddelas. Enligt IAF måste deltagaren i så fall varit så sjuk att hen därför inte kunnat anmäla förhinder, för att sjukdomen ska anses utgöra ett godtagbart skäl.

I ett antal fall konstaterar IAF att enheten för ersättningsprövning fattat beslut på bristande underlag. När det saknas relevant underlag måste enheten själv göra en utredning, och inte bara basera sitt beslut på den lokala arbetsförmedlarens underlag, som ofta bygger på deltagarens egen aktivitetsrapport, anser IAF.

I rapporten riktas också kritik mot att händelser avskrivs när de ligger mer än 30 dagar tillbaka i tiden. Det finns inget regelstöd för att avskriva underrättelser med händelsedatum mer än 30 dagar tillbaka i tiden, konstaterar IAF.

IAF begär nu att Arbetsförmedlingen senast 19 maj redovisar vilka åtgärder de har vidtagit för att komma till rätta med de brister som framgår av rapporten.

Bli den första att tycka till!