Annons:
Britta Lejon. Bild:Casper Hedberg
ST
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

Britta Lejon: Anställ fler inom staten

Vikten av att satsa på statliga verksamheter, anställa fler och att införa en gemensam statstjänstemannautbildning var några av de frågor som STs förbundsordförande Britta Lejon lyfte upp i sitt inledningstal på årets förbundsstämma.

Bland det första som Britta Lejon tog upp var den senaste tidens skandaler inom statlig sektor. Hon nämnde särskilt Macchiarini-affären på Karolinska institutet och Statens fastighetsverk.

– Det är otroligt olyckligt och underminerar förtroendet för de statliga verksamheterna.

Hon lyfte fram offentlighetsprincipen och meddelarskyddet som en anledning till att korruptionen trots allt är lägre i statliga verksamheter i Sverige än i många andra länder.

– Det är tack vare dessa som en del av skandalerna kommit till allmänhetens kännedom, att våra medlemmar har utnyttjat sin grundlagsskyddade rättigheter och talat med medierna.

Britta Lejon underströk att ST kräver att dessa rättigheter även borde gälla offentligt finansierade verksamheter i privat regi och nämnde att det nu kommit en utredning som föreslår meddelarskydd för kollektivtrafiken.

– Det är åtminstone en halv seger, sade hon.

En annan viktig åtgärd för att stärka den statliga värdegrunden är en statstjänstemannautbildning, en gemensam bas både för medarbetare och chefer, fortsatte Britta Lejon. Det är något ST länge har krävt.

– Nu äntligen efter dessa skandaler ser det ut som att vi når framgång, sade hon.

Hon syftade på att regeringen gett Statskontoret i uppdrag att främja god förvaltningskultur med statstjänstemannarollen i fokus.

Britta Lejon konstaterade dock att det krävs fler insatser för att vårda tilltron till statliga verksamheter. Hon gav som exempel att tilltron är beroende av att SJs tåg kommer fram i tid och att Postnords brev och paket levereras.  

– Men dessa verksamheter är i sig beroende av att staten satsar -  på järnvägsunderhåll och på brevbäring i landsbygden.

Hon tog också upp omlokaliseringsfrågan och poängterade att ST länge stridit för att statliga jobb ska finnas på andra ställen än storstäderna.

– Vi har protesterat mot nedläggningar av skattekontor och mot centralisering. Så målet om statliga jobb i hela Sverige håller vi med om.

Däremot, fortsatte hon, i stället för att flytta jobb, till stora kostnader och med produktionsbortfall finns snabbare och billigare sätt att se till att Sverige ska leva:

– Anställ fler inom försvar, polis och Försäkringskassa på andra ställen än storstäderna. Vårt största problem inom staten är stress och arbetsbelastning. Vi måste flytta fram positionerna när det gäller ohälsan. Med nyanställningar kommer det att bli fler statliga jobb i hela landet och våra medlemmar får en bättre arbetsmiljö.

Slutligen talade Britta Lejon om glädjeämnen och förra årets kongressbeslut. Ett av dem gällde målet om att ST ska bli 80 000 yrkesverksamma medlemmar till 2020. Hon konstaterade att antalet medlemmar har ökat till 67 000.  

– Det är det högsta medlemsantalet på många år, men vi har ingen anledning att slå oss till ro. Denna vår 2017 har både vi och andra fack stora problem med att värva på grund av att många arbetsgivare inte längre tillåter löneavdrag för att dra av fackavgiften. 

Bli den första att tycka till!