STs valberedning föreslår Britta Lejon till ny ordförande för ST. Hon är för närvarande förste vice ordförande för förbundet och var 1998–2002 demokrati- och förvaltningsminister i den socialdemokratiska regeringen.

Dessförinnan var hon avdelningsordförande för ST inom Regeringskansliet.

Förbundets nuvarande ordförande Annette Carnhede lämnar ordförandeskapet i samband med kongressen.