Annons:
arbetsförmedlingen
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Chef anses skyldig till sexuella trakasserier

En medarbetare vid Arbetsförmedlingen har utsatts för sexuella trakasserier av sin chef. Det visar en utredning som genomförts av advokatbyrån Delphi på uppdrag av generaldirektör Mikael Sjöberg.

Arbetsförmedlingens generaldirektör beslutade 4 december att inleda en undersökning sedan en medarbetare uppgett att en chef på myndigheten gjort sig skyldig till sexuella trakasserier. Utredningen har genomförts av oberoende medarbetare på advokatbyrån Delphi. Mot bakgrund av utredningen anser arbetsgivaren att det är uteslutet att anklagade mannen som varit avstängd återgår till sina ordinarie arbetsuppgifter.

”Arbetsförmedlingen har självklart nolltolerans mot sexuella trakasserier och det är extra allvarligt när en chef uppträder så. Dels handlar det förstås om att sexuella trakasserier har förekommit men även om att myndighetens viktiga förnyelseresa bland annat ska kännetecknas av att vi har förtroende för varandra och att vi möter varandra med respekt. Dessa kännetecken är helt grundläggande för att vi ska nå framgång i vårt förändringsarbete”, kommenterar Mikael Sjöberg i ett pressmeddelande.

Myndigheten för nu samtal om framtiden med chefen som utretts. Personalavdelningen ska enligt pressmeddelandet säkerställa att medarbetare och chef som varit involverade i utredningen får det stöd som behövs.

Advokatbyrån Delphi ska gå vidare med att utreda om arbetsgivaren kan ha brustit i utredningsplikten vid tidigare tillfällen när information om sexuella trakasserier har framkommit.

”Det är viktigt att vi alla känner till att vi som arbetsgivare är skyldig att utreda omständigheterna kring trakasserier om vi får kännedom om att en arbetstagare anser sig ha blivit utsatt för sexuella trakasserier i samband med arbetet. Utrednings- och åtgärdsskyldigheten inträder när arbetsgivaren får bekräftat att hen känner sig trakasserad”, påpekar personalchefen Lennart Gustafsson i pressmeddelandet.

Bli den första att tycka till!