Annons:
Arbetsmarknad
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Dålig matchning för utrikesfödda

Utrikes födda har kompetens som inte tas tillvara på arbetsmarknaden. Jämfört med inrikes födda är utrikes födda i mindre utsträckning förvärvsarbetande, konstaterar Statistiska Centralbyrån, SCB, i en rapport.

En ny rapport från SCB om integrationen på svensk arbetsmarknad visar att matchningen mellan yrkets kvalifikationsnivå och den utbildning de har är betydligt sämre för utrikes födda än för inrikes födda. Av de utrikes födda i åldern 25-64 år med eftergymnasial utbildning jobbade tre av fyra under år 2015. Jämfört med de inrikes födda är skillnaden stor, konstaterar SCB. Bland inrikes födda med eftergymnasial utbildning var nio av tio förvärvsarbetande och endast en procent arbetslösa. Bland de utrikes födda var andelen arbetslösa sex gånger så stor.

Ju längre tid man varit i Sverige ökar andelen i jobb bland både män och kvinnor. Andra viktiga faktorer är om utbildningen är svensk eller utländsk, vilket land man kommer ifrån och anledningen  till att man kommit till Sverige. Allra högst är förvärvsfrekvensen för utrikes födda med svensk utbildning och minst 20 år vistelse i Sverige. Men inte ens bland dem är andelen förvärvsarbetande lika hög som för inrikes födda.

SCB har särskilt studerat fem yrkesgrupper, för att se hur väl utrikes och inrikes födda med lång eftergymnasial utbildning har ett jobb som matchar deras utbildning – civilingenjörer, naturvetare, ekonomer, lärare och sjuksköterskor.

För civilingenjörer, naturvetare och ekonomer är matchningen mellan yrkets kompetenskrav och utbildningen betydligt sämre för utrikes födda än för inrikes födda. Matchningen är också sämre för lärarutbildade och sjuksköterskor, även om skillnaden mot inrikes födda inte är lika stor. Bland lärare och sjuksköterskor med svensk utbildning är matchningen nästan lika god mellan utbildning och arbetsuppgifter som bland inrikes födda. För de övriga utbildningsgrupperna är matchningen inte lika hög som för inrikes födda, oavsett långa vistelsetider och om utbildningen är svensk eller utländsk.

Bli den första att tycka till!