Annons:
Integritet
Nyhet
AVPeter Nordebo1 kommentarer

Datainspektionen kritiserar Arbetsförmedlingen

Datainspektionen, DI, kritiserar Arbetsförmedlingen för brister i myndighetens IT-system. Tjänstemännen har bland annat alltför stor tillgång till personuppgifter om arbetssökandes hälsa, anser DI.

DIs granskning visar att handläggarna på Arbetsförmedlingen själva kan tilldela sig behörighet till bland annat personuppgifter om hälsa. Det finns ingen kontroll av att handläggarna bara nyttjar uppgifterna när det behövs för att fullgöra sina arbetsuppgifter.

”När Arbetsförmedlingen hanterar personuppgifter så måste den säkerställa att respektive handläggare endast kommer åt de uppgifter som han eller hon behöver för att fullgöra sina arbetsuppgifter. Här brister Arbetsförmedlingen”, skriver DIs jurist Elin Hallström i ett pressmeddelande.

Enligt DI är Arbetsförmedlingens system inte anpassade efter avgränsade ärenden. Arbetsförmedlarna når alla handlingar som finns i systemen för en arbetssökande genom att ange personnummer. I myndigheten finns två grader av behörighet, ”stark” och ”mycket stark”. Stark behörighet innebär att arbetsförmedlaren har tillgång till all information om en arbetssökande i den ena av två databaser. Där finns uppgifter om bland annat hälsotillstånd och funktionsnedsättning, uppgifter om deltagande i program eller insatser och innehåll i daganteckningar. Mycket stark ger också tillgång till uppgifter om hälsa som läkarutlåtanden, medicinska undersökningar, läkarintyg och journalkopior.

DI förelägger nu Arbetsförmedlingen att begränsa åtkomsten till personuppgifter om hälsa så att respektive handläggare endast kan komma åt de uppgifter som verkligen behövs för arbetet. Dessutom måste det införas villkor för att tilldela användare behörighet. Myndigheten ska dessutom införa ”verkningsfulla, systematiska, och återkommande kontroller”.

Bara detta är skäl nog att göra en grundlig översyn av strukturerna när det gäller att utveckla möjligheterna för en effektivare och bättre arbetsmarknad. Idag har de system som används för bl.a. registrering ett syfte som motverkar intentionen om att personer ska komma i ny sysselsättning så snabbt som möjligt. Om också systemen kan missbrukas så är det mycket, mycket allvarligt.