Annons:
Örjan Hemström, STs avdelningsordförande Krister Näsén och Thomas Helgeson är besvikna över att inte kunna räkna restid som arbetstid, eftersom SCB finns i två städer. ”Jag offrar fritid för att resa”, säger Krister Näsén.Bild:Elis Hoffman
AVTAL
Nyhet
AVLinus HellerstedtTyck till!

De vill ha bättre villkor för restid

Bra med siffror för löneökningarna och ett bättre person­skade­avtal. Men att facket inte fick igenom att restid ska räknas som arbetstid och att blivande föräldrar inte ska behandlas lika – det är sämre, menar ST-medlemmar på SCB.

I avtalsförhandlingarna yrkade OFR på att även den icke gravida partnern skulle få besöka mödravårdscentralen på arbetstid. Arbetsgivarverket sade nej. 

– Att arbetsgivaren tycker att jag som pappa har lägre status känns för­legat, säger Thomas Helgeson, ekonom på SCB i Stockholm.

Krister Näsén, STs avdelningsordförande inom SCB, håller med. Han är också småbarnsförälder.

– Jag förstår faktiskt inte varför Arbets­givarverket inte gick med på det. Det hade varit en inte så kostsam men tydlig markering, säger han.

Över lag är de nöjda med det nya avtalet. Att det innehåller löneökningar i nivå med industrins märke på 6,5 procent över tre år var väntat.

Men Örjan Hemström, demograf, får medhåll när han säger att det är en besvikelse att facken inte fick gehör för kravet att restid ska räknas som arbetstid. SCB finns i Örebro och Stockholm, och många pendlar däremellan.

– Det är en viktig fråga och jag upplever skillnader mellan myndigheter i vad det är som gäller. För oss hade det varit bra med en central reglering kring restiden, säger han.

De ser det som en framgång att Arbetsgivarverket inte fick igenom yrkandet att slopa rätten till tjänst­ledigt för visstidsanställning inom staten.

– Precis när en kollegas fru börjat på Myndigheten för kulturanalys, fick hon reda på att den ska flytta till Göteborg. Då finns det möjlighet att gå tillbaka, säger Örjan Hemström.

Att personskadeavtalet var sämre inom staten jämfört med andra bransch­er var inget de tre medlemmarna kände till. Nu slopas karensen på 14 dagar.

– Jag är förvånad över att det var så dåligt. När jag började här för tio år sedan fanns bilden av att det skulle vara bättre inom staten, men så är det ju inte, säger Thomas Helgeson.

Bli den första att tycka till!