Annons:
EU
Nyhet
AVSusanne ErikssonTyck till!

”Den sociala pelaren ett verktyg för facket”

”Det viktigaste är att sociala frågor om människors villkor och arbetsmiljö kommer upp på dagordningen”, säger STs ordförande Britta Lejon, som deltog på EUs toppmöte i Göteborg där den sociala pelaren undertecknades.
Britta Lejon, förbundsordförande ST.Bild:Andy Phrat

Den sociala pelaren består av 20 principer som handlar om lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden, schysta arbetsvillkor och social trygghet och integration.   

– Det är inte någon lagstiftning, men det är ett verktyg för oss att fortsätta att arbeta med frågorna. Och det är viktigt för EU att medborgarna ser att vi jobbar med sociala frågor och inte bara med frihandel och utifrån ett företagsperspektiv, säger Britta Lejon som var med på toppmötet som en av TCOs företrädare.

TCOs ordförande, Eva Nordmark, skrev strax efter mötet på sin blogg att ”efter åratal av politiskt fokus på ekonomiska nedskärningar har vi äntligen fått en politisk överenskommelse om att skapa ett Europa med bättre arbets- och levnadsvillkor för medborgarna.”.

Britta Lejon var bland annat med på ett möte som handlade om hur man ska underlätta inträdet för människor som står långt ifrån arbetsmarknaden, som funktionsnedsatta, yngre och invandrare – men i många länder också kvinnor.

Hon tycker att det var glädjande att det skett en del förändringar i positiv riktning. På Malta har man exempelvis infört gratis barnomsorg, vilket ökat andelen kvinnor i arbetslivet.

– Europa har en åldrande befolkning och minskande arbetsstyrka. Vi har inte råd att inte använda all arbetskraft, säger Britta Lejon.

Under toppmötet förde TCO fram vikten av att medlemsstaterna arbetar för att se till att det ska finnas strukturer och institutioner som kan stötta människor i behov av omställning och introduktion på arbetsmarknaden.

– Från TCOs sida talade vi mycket om att EU bör stödja uppbyggnaden av strukturer för partssamverkan. Det behövs en social dialog mellan parterna.

Enligt Britta Lejon var många av deltagarna förvånade över studiebesöket på Volvo – där man berättade om hur de lokala parterna samverkade i ett tidigt skede, långt innan det startade förhandlingar.

En del kritiska röster på toppmötet menade att utveckling kostar och efterlyste en budget. Men Allan Larsson, som varit EU-kommissionens ordförande Jean-Claude Junckers rådgivare och dessförinnan finansminister i Sverige, var väldigt tydlig med att om man ger människor möjlighet att delta i arbete, så skapar det budgetutrymme i och med att man får in skatter, berättar Britta Lejon.

Enligt henne så var både statsminister Stefan Löfven, S, och Jean-Claude Juncker, värdarna för toppmötet, noga med att understryka att arbetet inte gör sig självt.

– Det är medlemsstaterna som måste arbeta med frågorna, men som Europafackets generalsekreterare Luca Visentini sade: Det här är inte ingenting, det är någonting, säger Britta Lejon.   

Bli den första att tycka till!