Annons:
Jämställdhet
Nyhet
AVPeter NordeboTyck till!

Digitalt verktyg för ökad jämställdhet

Arbetsmiljöverket har tagit fram ett digitalt redskap för att belysa skillnader mellan kvinnors och mäns arbetsmiljöer. Verktyget kan användas av kommuner och andra organisationer av tillräcklig storlek.

För att komma tillrätta med kvinnors ökande ohälsa krävs ett genusperspektiv i det dagliga arbetsmiljöarbetet, konstaterar Arbetsmiljöverket i ett pressmeddelande. Arbetsplatser där kvinnor är i majoritet har ofta sämre arbetsmiljö än arbetsplatser i mansdominerade sektorer. I kvinnodominerade miljöer finns enligt myndigheten inte samma förutsättningar vad gäller resurser, tillgång till hjälpmedel och utrustning som i mansdominerade verksamheter. Det nya verktyget jämför olika arbetsplatser och synliggör genusskillnader och förutsättningar för en god arbetsmiljö.

”Vi vet att arbetsmiljön är ojämställd inom de sektorer där många kvinnor arbetar. Här är förutsättningarna för arbetet och arbetsmiljön sämre, riskerna för ohälsa liksom risken för att lämna anställningen i förtid är också större. Det drabbar både kvinnor och män som arbetar inom dessa verksamheter, därför är det viktigt att synliggöra och reflektera över genusskillnaderna och förebygga ohälsan”, skriver handläggaren Minke Wersäll i pressmeddelandet.

Verktyget riktar sig i första hand till kommuner, men det kan också användas av andra organisationer som är så pass stora att det går att jämföra två olika verksamheten hos en och samma arbetsgivare. Verktyget består av ett frågeunderlag om likheter och skillnader i bemanning, organisation, arbetsmiljö, kommunikation, ledning, styrning, krav och resurser.

Bli den första att tycka till!